ВХІД


Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть

К вопросу о клинических особенностях, диагностике и тактике лечения первичной закрытоугольной глаукомы и ее острого приступа

Деталі


Веселовская Н.М.1,2, Жеребко И.Б.1,2
1Киевский медицинский университет УАНМ, г. Киев, Украина
2Киевский городской офтальмологический центр Киевской городской клинической больницы №1, г. Киев, Украина


Резюме. Работа посвящена проблеме повышения эффективности профилактики зрения у пациентов с закрытоугольной глаукомой. Представлены данные об особенностях эпидемиологии, патогенеза, диагностики и лечения тяжелой патологии органа зрения – острого приступа закрытоугольной глаукомы. После анализа опыта и некоторых данных литературы обосновано существование групп риска развития этой патологии и представлены некоторые эффективные методы их выявления, в частности среди пациентов с гиперметропической рефракцией. Представлена эффективная схема отличительных признаков острого приступа глаукомы, упрощающая дифференциальную диагностику, постановку диагноза и позволяющая избежать диагностических ошибок. Систематизирован рекомендованный ранее перечень лечебных мероприятий.

Ключевые слова: закрытоугольная глаукома, острый приступ, гиперметропия, факторы риска, лечение.

Детальніше: К вопросу о клинических особенностях, диагностике и тактике лечения первичной закрытоугольной...

Деякі питання щодо гіпотензивної терапії глаукоми

Деталі


Веселовська З.Ф.
Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна
Київський міський офтальмологічний центр Київської міської клінічної лікарні №1, м. Київ, Україна


Резюме. У роботі представлено результати досліджень із вивчення досвіду застосування антиглаукомних препаратів різної фармакологічної дії. Визначено, що зниження тонометричного внутрішньоочного тиску (ВОТ) є необхідною складовою антиглаукомної терапії, а в осіб із різними стадіями захворювання виникає необхідність поступового збільшення у відсотковому вимірі відносного зменшення ВОТ під час прогресування процесу. Авторами наведено дані численних робіт, які свідчать про перевагу антиглаукомних препаратів на основі травопросту, латанопросту та біматопросту з групи аналогів простагландинів як препаратів першої лінії для корекції ВОТ у осіб з уперше встановленим діагнозом «первинна відкритокутова глаукома». Представлено матеріали з аналізу тактики лікування щодо застосування різних груп препаратів у складних випадках стійкого підвищення ВОТ. Обґрунтовано доцільність включення до схеми лікування фіксованих форм антиглаукомних препаратів, переважно на основі комбінацій з препаратами аналогів простагландинів.

Ключові слова: глаукома, компенсація процесу, гіпотензивна терапія, аналоги простагландинів, травопрост.

Детальніше: Деякі питання щодо гіпотензивної терапії глаукоми

Сторінка 5 із 5