ВХІД


Полный размерЗакрыть

ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄ:Зала 1. 08.00 - 08.15 Вступне слово: Веселовська З.Ф. д.м.н., професор, чл.-кор. НАМН України

08.15 - 11.00 Президія: Безкоровайна І.М., Веселовська З.Ф., Вітовська О.П.

08.15 - 08.30 - ЦД та його ускладнення. Виклик часу. - Вітовська О.П.

08.30 - 08.45 - Глаукома: світові тенденції поширення та реальні кроки профілактики глаукоми - Риков С.О.

08.45 - 09.00 - Эволюція патогенезу глаукоми та алгоритмів лікування - Веселовська З.Ф.

09.00 - 09.45 Президія: Веселовська З.Ф. Недзвецька О.В.,Риков С.О.

09.00 - 09.15 - НВГ - (класифікація, патогенез, алгоритм лікування ) - Безкоровайна І.М.

09.15 - 09.30 - Нейропротекція - надійний інструмент покрокової профілактики ДР - Веселовська Н.М.

09.30 - 09.45 - Патогенетичне обгрунтування терапії ДР - Недзвецька О.Г.

10.00 - 11.00 - За наукової підтримки компанії АЛКОН та Новартис
                                Президія: Бездетко П.А., Сердюк В.М.

10.00 - 10.20 - Эффективность комбинированного хирургического лечения больных вторичной неоваскулярной глаукомой - Сердюк В.М

10.20 - 10.40 - Нові можливості терапевтичного контролю ВОТ - Бездетко П.А.

11.00 - 12.30 - Президія: Веселовська З.Ф., Новицький І.Я., Петренко О.В.

11.00 - 11.15 - Критерії оцінки ефективності оперативного лікування глаукоми - Новицький І.Я.

11.15 - 11.30 - Нові можливості в лікуванні ПВКГ ПОУГ - Пархоменко О.Г. 

11.30 - 11.45 - Індивідуальний підхід до підбору хворих на оперативне лікування -  Рубан А.М.

11.45 - 12.00 - Патогенетичне обгрунтування терапії медикаментозно індукованого ССО - Шаргородська І.В.

12.00 - 12.15 - Особливості психологічного портрету хворого на глаукому - Петренко О.П.

12.15 - 12.30                                                          КОФЕ - ПАУЗА

12.30 - 13.00 - Засідання завідуючих кафедр офтальмології та Головних обласних позаштатних офтальмологів

13.30 - 14.00 - Відкриття конференції

 


 

14.00 - 19.00              Міжнародний освітній курс
                                     "Відшарування сітківки та вітреоретинальна хірургія"

                                     проф. Інгрид Крейссиг (Німеччина), проф. Ульрих Спандау ( Швеція),
                                     проф. Франк ЛяФранко (США), проф. Зоя Веселовська (Україна)


 

10.00 -16.00                Зала № 2 Модератор: Панькив В. І. , д.м.н., професор, чл.-кор. НАМН України

Веселовська Н.М. - Эфективність ранньої діагностики та інтраокулярного контролю ДМН (за наукової підтримки компанії " Байер") 

Пархоменко О.Г. - Можливість інтравітреальной терапии ДМП - 20" (За наукової підтримки компанії " Новартис ")