ВХІД


Полный размерЗакрыть

 

Журнал засновано у червні 2015 року.

Зареєстровано Державною реєстраційною службою України (реєстраційне свідоцтво № 21145-10945Р).

 

З 2020 року змінено назву на Український журнал «Офтальмологія» та в склад засновників увійшла Громадська організація «Українське глаукомне товариство»

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 24491-14431ПР видано 27.07.2020 р. Міністерством юстиції України.

.........................................................................................................................................................................

Засновники:

ПВНЗ «Київський медичний університет»,

Громадська організація «Українське глаукомне товариство»

ТОВ «Професійні видання Східна Європа»

.........................................................................................................................................................................

Головний редактор: Веселовська Зоя Федорівна,

Заслужений лікар України, Лауреат державної премії України, чл.-кор. НАМН України, проф., д-р мед. наук

.........................................................................................................................................................................

Періодичність: чотири рази на рік

.........................................................................................................................................................................

Аудиторія:

офтальмологи, лікарі загальної практики, студенти медичних факультетів

.........................................................................................................................................................................

Рецензоване видання