ВХІД


Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть

Рибофлавін-УФА колагеновий крос-лінкінг рогівки та плоскі контактні лінзи у прогресуванні кератоконуса

Деталі

Мокбел Т., Самра В.А.

Університет Мансури, м. Мансура, Єгипет


 Резюме. Мета роботи – оцінити безпеку, ефективність і, можливо, додатковий вплив погано підігнаних плоских жорстких контактних лінз (ЖКЛ) з подальшою процедурою рибофлавін-УФA крос-лінкінгу колагену рогівки (ККР) у лікуванні прогресуючого кератоконуса.

Проведено порівняльне дослідження 30 очей без ЖКЛ і 34 очей зі встановленими ЖКЛ з апікальним тиском (плоска посадка) від 2 до 10 тижнів після ККР. Жоден з пацієнтів не носив контактні лінзи (КЛ) до ККР. Ефект ККР без і з ЖКЛ визначався за зміною від базового рівня найкращої коригованої гостроти зору (НКОЗ), показника сфери та циліндра, максимального значення кератометрії (Kmax), умовної кератометрії та астигматизму. Результати цих вимірювань представлені до рогівкового ККР і в термін 6–24 місяці після лікування. В очах без КЛ жоден з параметрів дослідження не показав значної зміни в порівнянні з вихідним. Тільки у групі очей зі встановленою КЛ, після ККР, за динамікою зміни деяких параметрів спостерігали значне поліпшення: рефракційного циліндра, значення I-S, Кmax, умовної кератометрії та астигматизму.

ЖКЛ з плоскою посадкою можуть бути безпечним додатковим фактором у поліпшенні топографічних параметрів рогівки після ККР.

Ключові слова: рогівка, кератоконус, кератометрія, контактна лінза, колагеновий крос-лінкінг, динаміка.


Детальныше: Riboflavin-UVA corneal collagen cross-linking (CXL) and flat fitting RGP lens in progressive keratoconus

Фундаментальні дослідження в офтальмології – сучасна перспектива нових підходів до первинної та вторинної профілактики судинних захворювань органа зору

Деталі

Веселовська Н.М.1,2, Веселовська З.Ф.2

1Київський міський офтальмологічний центр Київської міської клінічної лікарні №1, м. Київ, Україна

2Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна


 Резюме. У роботі автори наводять інформацію про необхідність і важливість фундаментальних досліджень у медичній галузі, зокрема в офтальмології. Представлено дані з аналізу відомих досліджень, проведених вітчизняними вченими різних епох, з вивчення різних аспектів функціонування сітківки, механізмів формування зорового зображення, досвіду застосування унікальних експериментальних методів у вивченні фізіологічних і патологічних процесів у клітинах сітківки на внутрішньоклітинному та мембранному рівнях. Подано дані, які свідчать про високу інформативність і вагомість міждисциплінарних досліджень у вирішенні складних завдань офтальмології як важливої складової медичної науки.

Ключові слова: фундаментальна наука, офтальмологія, клітини сітківки, експеримент. 

Детальніше: Фундаментальні дослідження в офтальмології – сучасна перспектива нових підходів до первинної та...

Новые подходы в фармакотерапии аллергических заболеваний глаз

Деталі

Веселовская З.Ф.1, Веселовская Н.Н.1, 2

1Киевский медицинский университет УАНМ, г. Киев, Украина

2Киевский городской офтальмологический центр Киевской городской клинической больницы №1, г. Киев, Украина


 Резюме. Проблема изучения распространенности аллергических заболеваний глаз и поиска новых подходов и эффективных средств для коррекции этого состояния не теряет своей актуальности. Цель работы – провести анализ некоторых данных литературы по биохимическим особенностям патогенетических аспектов глазной аллергии и новых методов лечения. Результаты: представлены данные по глубоким биохимическим исследованиям состояния слезной пленки при аллергических состояниях и обоснования применения глазных капель нового поколения для лечения этой патологии. Заключение: в работе представлены убедительные данные в качестве патогенетического обоснования применения новых глазных капель на основе природной молекулы эктоина для восстановления и поддержания функционального состояния липидного слоя слезной пленки в фармакотерапии аллергических заболеваний передней поверхности глаз.

Ключевые слова: аллергия, глаз, слезная пленка, природная молекула, эктоин, липиды.

Детальніше: Новые подходы в фармакотерапии аллергических заболеваний глаз

Сторінка 1 із 4