ВХІД


Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть

Зміни морфометричних параметрів макули як неінвазивний біомаркер ступеня тяжкості діабетичної полінейропатії

Деталі


https://doi.org/10.30702/Ophthalmology30062021-13.2.14-23/833-007.17
УДК 617.736-007.7:616.379-008.64:616.833-007.17

Карлійчук М. А.1, д-р мед. наук, доцент кафедри офтальмології ім. Б. Л. Радзіховського
Бездітко П. А.2, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри офтальмології, https://orcid.org/0000-0002-9466-9586
Пінчук С. В.3, канд. мед. наук, лікар-офтальмолог

1Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
2Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
3«Центр мікрохірургії ока «Ваш Зір», м. Чернівці, Україна

Резюме. Робота присвячена вивченню особливостей змін морфометричних параметрів центральної зони сітківки залежно від ступеня тяжкості діабетичної полінейропатії (ДПН) у 575 хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу (1150 очей). У 63,5 % хворих на ЦД (365 осіб) діагноз ДПН був виключений (N0 стадія). Діабетична полінейропатія була діагностована у 36,5 % хворих на ЦД (210 осіб). Асимптоматична ДПН відзначалась у 17,5 % хворих на ЦД (101 особа): N1А стадія – у 8,1 % хворих (47 осіб), N1В стадія – у 9,4 % хворих (54 особи); симптоматична ДПН – у 15,5 % хворих на ЦД (89 осіб); N2А стадія – у 8,0 % хворих (46 осіб), N2В стадія – у 7,5 % хворих (43 особи); стадія тяжких ускладнень (N3 стадія) – у 3,5 % хворих на ЦД (20 осіб). Контрольну групу становили 50 здорових осіб (100 очей). Крім стандартних, методи офтальмологічного дослідження включали оптичну когерентну томографію сітківки та зорового нерва. У хворих на ЦД 2-го типу встановлено морфометричні особливості ураження макули залежно від тяжкості ДПН: індекс фокальної втрати об’єму (FLV) гангліонарних клітин сітківки при асимптоматичній А ДПН у 8,4 раза, при асимптоматичній В ДПН – у 8,7 раза, при симптоматичній А ДПН – у 14,1 раза, при симптоматичній В ДПН – у 14,3 раза, при стадії тяжких ускладнень ДПН – у 15,3 раза (р < 0,05) перевищував показники здорових осіб відповідного віку. Товщина сітківки у фовеолярній зоні хворих з асимптоматичною А ДПН на 9,1 %, асимптоматичною В ДПН – на 8,9 %, при стадії тяжких ускладнень ДПН – на 12,7 % була меншою від показників здорових осіб відповідного віку. Виявлені морфометричні особливості макули при ЦД 2-го типу можуть слугувати неінвазивним офтальмологічним біомаркером ступеня тяжкості ДПН.

Ключові слова: макула, оптична когерентна томографія, діабетична полінейропатія, ступінь тяжкості.


Детальніше: Зміни морфометричних параметрів макули як неінвазивний біомаркер ступеня тяжкості діабетичної...

Фактор передбачення закриття кута передньої камери за даними ультразвукової біометрії

Деталі


https://doi.org/10.30702/Ophthalmology30062021-13.2.24-32/073.48
УДК 617.7-007.681:617.741-004.1]-073.48

Новицький І. Я., д-р мед. наук, професор кафедри офтальмології
Лопадчак Р. М., аспірант кафедри офтальмології

ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Резюме. За даними ультразвукової біометрії розроблено фактор передбачення закриття кута передньої камери (predictive factor – PF). PF – це частка від ділення глибини передньої камери (AC) на аксіальну довжину ока (AL), поділена на товщину кришталика (LT) та помножена на 100. PF = AC / AL / LT × 100. Коефіцієнт PF закономірно і достовірно (р < 0,001) зменшувався залежно від віку за всіх видів рефракції. У разі далекозорості PF достовірно менший, ніж у разі короткозорості й еметропії (р < 0,001). Порівняно з коефіцієнтом Lowe коефіцієнт PF більш чутливо показує тенденцію до закриття кута передньої камери у розрізі вік–рефракція. Коефіцієнт PF виявив достовірну різницю між групами пацієнтів з гострим нападом глаукоми і катарактою, а також хронічною закритокутовою глаукомою і катарактою (р < 0,001). Його достовірність була вищою, ніж достовірність коефіцієнта Lowe між відповідними групами. Коефіцієнт РF менший ніж 2,5 є суттєвим фактором ризику закриття кута передньої камери ока.

Ключові слова: закритокутова глаукома, глибина передньої камери, товщина кришталика, довжина очного яблука, ультразвукова біометрія, фактор передбачення, коефіцієнт Lowe.


Детальніше: Фактор передбачення закриття кута передньої камери за даними ультразвукової біометрії

Оцінювання впливу фізичного навантаження на рівень внутрішньоочного тиску в молоді

Деталі


https://doi.org/10.30702/Ophthalmology30062021-13.2.33-38/053.82
УДК 617.7-007.681:796.015:616-053.82

Малачкова Н. В., канд. мед. наук, професор, завідувач кафедри очних хвороб, http://orcid.org/0000-0002-7899-379X
Веретельник С. П., д-р філософії, асистент кафедри очних хвороб
Плюшко Р. І., студент 3-го курсу медичного факультету

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Резюме. Метою роботи було оцінити рівень внутрішньоочного тиску (ВОТ) у студентів медичних закладів освіти до і після фізичного навантаження, а також провести аналіз можливого зв’язку показників індексу маси тіла, систолічного і діастолічного артеріального тиску із показником ВОТ. Було обстежено 77 молодих людей (154 ока) віком 18–20 років без скарг і патології з боку органа зору. У групу дослідження увійшли 27 юнаків (35 %) і 50 дівчат (65 %). Результати дослідження показали, що коливання ВОТ до і після фізичного навантаження не мали суттєвої різниці на обох очах. Кореляційний аналіз чітких взаємозалежностей серед досліджуваних факторів не виявив.

Ключові слова: глаукома, внутрішньоочний тиск, фізичне навантаження, вік, молодь.


Детальніше: Оцінювання впливу фізичного навантаження на рівень внутрішньоочного тиску в молоді

Сторінка 1 із 3