ВХІД


Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть

Рибофлавін-УФА колагеновий крос-лінкінг рогівки та плоскі контактні лінзи у прогресуванні кератоконуса

Деталі

Мокбел Т., Самра В.А.

Університет Мансури, м. Мансура, Єгипет


 Резюме. Мета роботи – оцінити безпеку, ефективність і, можливо, додатковий вплив погано підігнаних плоских жорстких контактних лінз (ЖКЛ) з подальшою процедурою рибофлавін-УФA крос-лінкінгу колагену рогівки (ККР) у лікуванні прогресуючого кератоконуса.

Проведено порівняльне дослідження 30 очей без ЖКЛ і 34 очей зі встановленими ЖКЛ з апікальним тиском (плоска посадка) від 2 до 10 тижнів після ККР. Жоден з пацієнтів не носив контактні лінзи (КЛ) до ККР. Ефект ККР без і з ЖКЛ визначався за зміною від базового рівня найкращої коригованої гостроти зору (НКОЗ), показника сфери та циліндра, максимального значення кератометрії (Kmax), умовної кератометрії та астигматизму. Результати цих вимірювань представлені до рогівкового ККР і в термін 6–24 місяці після лікування. В очах без КЛ жоден з параметрів дослідження не показав значної зміни в порівнянні з вихідним. Тільки у групі очей зі встановленою КЛ, після ККР, за динамікою зміни деяких параметрів спостерігали значне поліпшення: рефракційного циліндра, значення I-S, Кmax, умовної кератометрії та астигматизму.

ЖКЛ з плоскою посадкою можуть бути безпечним додатковим фактором у поліпшенні топографічних параметрів рогівки після ККР.

Ключові слова: рогівка, кератоконус, кератометрія, контактна лінза, колагеновий крос-лінкінг, динаміка.


Детальныше: Riboflavin-UVA corneal collagen cross-linking (CXL) and flat fitting RGP lens in progressive keratoconus

Фундаментальні дослідження в офтальмології – сучасна перспектива нових підходів до первинної та вторинної профілактики судинних захворювань органа зору

Деталі

Веселовська Н.М.1,2, Веселовська З.Ф.2

1Київський міський офтальмологічний центр Київської міської клінічної лікарні №1, м. Київ, Україна

2Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна


 Резюме. У роботі автори наводять інформацію про необхідність і важливість фундаментальних досліджень у медичній галузі, зокрема в офтальмології. Представлено дані з аналізу відомих досліджень, проведених вітчизняними вченими різних епох, з вивчення різних аспектів функціонування сітківки, механізмів формування зорового зображення, досвіду застосування унікальних експериментальних методів у вивченні фізіологічних і патологічних процесів у клітинах сітківки на внутрішньоклітинному та мембранному рівнях. Подано дані, які свідчать про високу інформативність і вагомість міждисциплінарних досліджень у вирішенні складних завдань офтальмології як важливої складової медичної науки.

Ключові слова: фундаментальна наука, офтальмологія, клітини сітківки, експеримент. 

Детальніше: Фундаментальні дослідження в офтальмології – сучасна перспектива нових підходів до первинної та...

Новые подходы в фармакотерапии аллергических заболеваний глаз

Деталі

Веселовская З.Ф.1, Веселовская Н.Н.1, 2

1Киевский медицинский университет УАНМ, г. Киев, Украина

2Киевский городской офтальмологический центр Киевской городской клинической больницы №1, г. Киев, Украина


 Резюме. Проблема изучения распространенности аллергических заболеваний глаз и поиска новых подходов и эффективных средств для коррекции этого состояния не теряет своей актуальности. Цель работы – провести анализ некоторых данных литературы по биохимическим особенностям патогенетических аспектов глазной аллергии и новых методов лечения. Результаты: представлены данные по глубоким биохимическим исследованиям состояния слезной пленки при аллергических состояниях и обоснования применения глазных капель нового поколения для лечения этой патологии. Заключение: в работе представлены убедительные данные в качестве патогенетического обоснования применения новых глазных капель на основе природной молекулы эктоина для восстановления и поддержания функционального состояния липидного слоя слезной пленки в фармакотерапии аллергических заболеваний передней поверхности глаз.

Ключевые слова: аллергия, глаз, слезная пленка, природная молекула, эктоин, липиды.

Детальніше: Новые подходы в фармакотерапии аллергических заболеваний глаз

К вопросу о прогнозировании манифестации и исходов первичной открытоугольной глаукомы

Деталі


Авдеев Р.В.1, Александров А.С.2, Бакунина Н.А.3, Басинский А.С.4, Блюм Е.А.5, Брежнев А.Ю.6, Волков Е.Н.7, Газизова И.Р.8, Галимова А.Б.9, Гапонько О.В.10, Гарькавенко В.В.11, Гетманова А.М.12, Городничий В.В.2, Горшкова М.С.13, Гусаревич А.А.14, Диордийчук С.В.2, Дорофеев Д.А.15, Жаворонков С.А.13, Завадский П.Ч.16, Зверева О.Г.17, Каримов У.Р.18, Кулик А.В.19, Куроедов А.В.2, 20, Ланин С.Н.21, Ловпаче Дж.Н.22, Лоскутов И.А.23, Молчанова Е.В.24, Огородникова В.Ю.2, Онуфрийчук О.Н.25, Петров С.Ю.26, Рожко Ю.И.27, Сиденко Т.А.28 


1ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия; 
2ФГКУ «МУНКЦ им. П.В. Мандрыка» МО РФ, г. Москва, Россия; 
3ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия; 
4ООО «Офтальмологический центр профессора Басинского С.Н.», г. Орел, Россия; 
5КДП Областной офтальмологической больницы, г. Шымкент, Казахстан; 
6ГОУ ВПО КГМУ, г. Курск, Россия; 
7ГОБУЗ ОКБ им. П.А. Баяндина, г. Мурманск, Россия; 
8ГБОУ ВПО БГМУ, г. Уфа, Россия; 
9ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» МЗ РФ, г. Уфа, Россия; 
10ГОБУЗ ККБ №2, г. Владивосток, Россия; 
11ГОУ ВПО КГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, Россия; 
12Областная больница №1, г. Брянск, Россия; 
13ГБУЗ ГКБ №15 им. О.М. Филатова, г. Москва, Россия; 
14НУЗ «Дорожная клиническая больница» ОАО «РЖД», Междорожный центр микрохирургии глаза, г. Новосибирск, Россия; 
15ГБУЗ ОКБ №3, г. Челябинск, Россия; 
16УО ГрГМУ, г. Гродно, Беларусь; 
17ГАУЗ РКОБ МЗРТ, г. Казань, Россия; 
18Сырдарьинская областная офтальмологическая больница, г. Гулистан, Узбекистан; 
19ОАО Медицина, г. Москва, Россия; 
20ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия; 
21КГБУЗ ККОКБ им. П.Г. Макарова, г. Красноярск, Россия; 
22ФГБУ МНИИ ГБ им. Гельмгольца, г. Москва, Россия; 
23НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко, г. Москва, Россия; 
24ГБОУ ВПО ГМА, г. Омск, Россия; 
25МБЛПУ «КГБ», г. Когалым, Россия; 
26ФГБУ НИИ ГБ РАМН, г. Москва, Россия; 
27ГУ РНПЦ РМ и ЭЧ, УО ГомГМУ, г. Гомель, Беларусь; 
28МБУЗ ГКП №5, г. Пермь, Россия


 

Резюме. Цель работы – определить предполагаемую продолжительность сроков течения заболевания и возраст пациентов с разными стадиями первичной открытоугольной глаукомы. Методы: в протокол исследования были включены данные 120 человек с диагнозом «подозрение на глаукому», с начальной стадией глаукомы, с развитой стадией заболевания и с далеко зашедшей стадией болезни в возрасте 61,6 (58,4; 66,9) лет и 66,9 (63,4; 72,8) лет на момент проведения финального исследования в 2013 году. Во всех случаях диагноз был установлен в соответствии с системой дифференциальной диагностики заболеваний и подтвержден специальными методами исследования, результатами трех квалифицированных заключений, тонометрии и статической периметрии. Результаты: средний предполагаемый возраст пациентов на момент наступления слепоты составил 75,1 лет, а период, когда такие изменения наступят, был ограничен сроком в 6,1 лет. Возраст пациента при вероятном возникновении глаукомы составил 59,58 (56,14; 64,36) лет, а само заболевание могло начаться в срок 3,24 (−5,38; −1,2) лет до момента постановки диагноза на практике. Заключение: профилактические осмотры населения с целью выявления глаукомы должны быть в первую очередь ориентированы на возрастную группу от 55 до 60 лет. Степень понижения уровня внутриглазного давления у пациентов с продвинутыми стадиями заболевания не соответствует рекомендациям Российского глаукомного общества для этих категорий пациентов.

Ключевые слова: глаукома, прогрессирование, прогнозирование, уровень внутриглазного давления, статическая автоматическая периметрия.

Детальніше: К вопросу о прогнозировании манифестации и исходов первичной открытоугольной глаукомы

Отдаленное наблюдение прогрессирования ретинопатии у пациентов с ювенильным сахарным диабетом и различной тиреоидной дисфункцией

Деталі

Недзвецкая О.В.1, Явтушенко Л.А.2, Будрейко Е.А.3, Чумак С.А.3

1Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

2Городская клиническая больница № 14 им. Л.Л. Гиршмана, г. Харьков, Украина

3ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков, Украина


Резюме. Целью работы явилось изучение зависимости динамики прогрессирования ювенильной диабетической ретинопатии (ЮДР) у пациентов с ювенильным сахарным диабетом (ЮСД) 1 типа от наличия сопутствующего дистиреоза. Представлены результаты одиннадцатилетнего мониторинга ЮДР у пациентов с ЮСД 1 типа, протекающим на фоне различных дистиреозов. Установлено, что в течение первых пяти лет наблюдения количество глаз с непролиферативной диабетической ретинопатией (НПДР) в группе пациентов с ЮСД и сопутствующей тиреопатией (ТП) с повышенным уровнем тиреотропного гормона (ТТГ) возросло на 17,6 %, в группах без ТП и с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) – на 9,7 и 9,4 %; через одиннадцать лет наблюдения количество глаз с НПДР в группе пациентов с ЮСД и сопутствующей тиреопатией с повышенным уровнем ТТГ возросло на 36,0 %, а в группах без ТП и с АИТ – на 21,6 и 22,2 %. Начало пролиферативных изменений на глазном дне в группе пациентов с ЮСД и сопутствующей тиреопатией с повышенным уровнем ТТГ происходит на более ранних сроках (9,27 ± 2,16 лет) от манифестации заболевания в сравнении с группами без ТП (14,28 ± 2,13 лет) и с АИТ (13,67 ± 1,52 лет). Сопутствующая сахарному диабету тиреопатия с повышенным уровнем ТТГ способствует более раннему и более выраженному прогрессированию ЮДР по сравнению с ЮСД без тиреоидной патологии или c аутоиммунным тиреоидитом, что проявляется почти в 2 раза большей частотой развития НПДР и ПДР.

Ключевые слова: ювенильная диабетическая ретинопатия, ювенильный сахарный диабет, тиреопатия.

Детальніше: Отдаленное наблюдение прогрессирования ретинопатии у пациентов с ювенильным сахарным диабетом и...

Сторінка 1 із 2