ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі

Веселовська Н.М.1,2, Веселовська З.Ф.2

1Київський міський офтальмологічний центр Київської міської клінічної лікарні №1, м. Київ, Україна

2Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна


 Резюме. У роботі автори наводять інформацію про необхідність і важливість фундаментальних досліджень у медичній галузі, зокрема в офтальмології. Представлено дані з аналізу відомих досліджень, проведених вітчизняними вченими різних епох, з вивчення різних аспектів функціонування сітківки, механізмів формування зорового зображення, досвіду застосування унікальних експериментальних методів у вивченні фізіологічних і патологічних процесів у клітинах сітківки на внутрішньоклітинному та мембранному рівнях. Подано дані, які свідчать про високу інформативність і вагомість міждисциплінарних досліджень у вирішенні складних завдань офтальмології як важливої складової медичної науки.

Ключові слова: фундаментальна наука, офтальмологія, клітини сітківки, експеримент. 

Для просмотра полного текста материала