ВХІД


Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть

Шановне панство!

Деталі

Шановне панство! Сучасний стан здоров’я людини в світі останніми роками, за даними ВООЗ, суттєво погіршився за рахунок значного поширення неінфекційних хронічних захворювань, серед яких системна судинна патологія посідає позицію лідера. Світові дослідження та клінічний досвід доводять – глаукома стає певним пато- логічним супроводом цієї патології з боку органа зору, що водночас призводить до катастрофічного збільшення інвалідності по зору. Клінічна підступність захворювання вимагає насамперед особливих превен- тивних заходів і постійної уваги до глаукоми на всіх рівнях суспільного життя. Упровадження прогресивних технологій лікування, зокрема хірургічного та терапевтичного, новітніх досягнень фармації та використання сучасного обладнання, на жаль, суттєво не впливає на ситуацію, і статистика захворюванності на глаукому залишається невтішною. Певним чином це свідчить про те, що не всі форми боротьби зі сліпотою внаслідок глаукоми задіяні, а це, відповідно, потребує вдосконалення профілактичних заходів як на громадському рівні – на етапі ознайомлення суспільства із захворюванням, так і на професійному – з поширенням досягнень світової науки та практики.

Детальніше: Шановне панство!

Актуально о Всемирном дне борьбы с глаукомой и не только!

Деталі

Глаукома является основной причиной развития необратимой слепоты во всем мире. В Украине ежегодно регистрируется более 25 тыс. новых случаев данного заболевания, а в структуре причин инвалидности по зрению показатель глаукомы составляет 40 %.

Всемирный день борьбы с глаукомой, который ежегодно отмечается 6 марта, становится поводом для традиционного проведения в Украине целого ряда мероприятий для офтальмологов, врачей семейной практики и пациентов с глаукомой. Известно, что Всемирный день борьбы с глаукомой всегда предшествует не менее масштабному мероприятию – Неделе борьбы с глаукомой, которое также инициировано Всемирной глаукомной ассоциацией и традиционно проводится с 10 по 16 марта.

Думаю, становится понятным, что проведение таких мероприятий всемирного масштаба с привлечением общественных организаций, медиков, представителей масс-медиа и волонтеров не случайно. Глаукома перестает быть отдельной нозологической единицей в ряду офтальмологических заболеваний и перерастает в серьезную проблему, вовлекающую практически все страны.

Детальніше: Актуально о Всемирном дне борьбы с глаукомой и не только!

Новий метод епісклерального пломбування з операційним мікроскопом та оптичною системою

Деталі


УДК 617.735–007.251–089.843–71

Ульріх Шпандау, доктор медицини та філософії

Університетська клініка Уппсали, м. Уппсала, Швеція

Резюме. У роботі представлено новий метод виконання пломбування з операційним мікроскопом та оптичною системою.

Оптичне волокно освітлювача-канделябра вставляють у плоску частину циліарного тіла. Зображення сітківки ока буде показано на екрані стандартної оптичної системи (BIOM). Завдяки оптичній системі можна набагато легше оглянути задній сегмент ока і швидше виявити місця перфорації сітківки порівняно з непрямою (зворотною) офтальмоскопією. Окрім того, вшивання пломбувального матеріалу (силіконової губки) простіше виконати за допомогою мікроскопа, ніж методом непрямої офтальмоскопії. Тобто, використовуючи мікроскоп та оптичну систему вдається легше і швидше відстежити розриви в сітківці, ніж при дослідженні ока методом офтальмоскопії у зворотному вигляді. На сьогодні спеціалісти вітреоретинальної хірургії володіють більшим досвідом роботи з мікроскопом та оптичною системою, ніж технікою непрямої бінокулярної офтальмоскопії (з використанням налобного мікроскопа). Цей новий метод полегшує проведення операції епісклерального пломбування і покращує результат самого хірургічного втручання.

Детальніше: Новий метод епісклерального пломбування з операційним мікроскопом та оптичною системою

Проблематика діагностики та лікування гострих запальних захворювань кон’юнктиви в дітей

Деталі


УДК 617.711–053–08
https://doi.org/10.30702/Ophthalmology.2019/09.083441

Малачкова Н. В.1, канд. мед. наук, доцент, завідувач кафедри очних хвороб
Кривецька Н. В.1, аспірант кафедри очних хвороб
Берсанукаєва Я. В.2, лікар-офтальмолог

1Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова,
м. Вінниця, Україна
2Офтальмологічна клініка «Оптимал», м. Вінниця, Україна

Резюме. У статті викладено матеріали дослідження, яке проводилось шляхом анкетування на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні (ВОДКЛ). У дослідженні взяли участь 150 батьків дітей віком від 2 міс. до 13 років. Метою нашого дослідження було визначити ставлення батьків до проблеми кон’юнктивітів у дітей, їх інформованість щодо захворювання та можливих наслідків і ускладнень перебігу запального процесу, виявити «найпопулярніші» антибактеріальні очні краплі серед батьків, діти яких протягом останнього року перенесли кон’юнктивіт, та проаналізувати результати бактеріологічних досліджень матеріалів із кон’юнктивальної порожнини, які проводили в лабораторії ВОДКЛ. Результати дослідження показали, що інформованість населення щодо запальних захворювань кон’юнктиви, їх наслідків та можливих ускладнень залишається низькою, оскільки лікування часто набувало форми самолікування. Усе вищеперераховане призводить до ускладнень захворювання та збільшує тривалість і вартість лікування. Ключові слова: бактеріальний кон’юнктивіт, діти, ефективність лікування.

Детальніше: Проблематика діагностики та лікування гострих запальних захворювань кон’юнктиви в дітей

Аналіз зв’язку вмісту фракталкіну в крові зі станом сітківки у хворих з цукровим діабетом 2-го типу та діабетичним макулярним набряком

Деталі


УДК 617.735–0021:616.379–008.6:611.018.74:616–008.6–07:001.8
https://doi.org/10.30702/Ophthalmology.2019/09.072033

Сук С. А.1, 2, Риков С. О.1,  Кирилюк М. Л.3 


1Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна

2Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня, м. Київ, Україна
3Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Резюме. Робота присвячена вивченню особливостей вмісту фракталкіну в сироватці крові в пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу у взаємозв’язку з інструментальними показниками стану шарів макули при різних формах діабетичного макулярного набряку (ДМН). Дослідження проведені у 82 хворих із ЦД 2-го типу (145 очей), розділених на 4 групи відповідно до форми ДМН. За допомогою однофакторного дисперсійного та регресійного аналізу, методики побудови логістичних моделей регресії показано, що у хворих із ЦД 2-го типу вірогідно зменшуються шанси наявності високого значення area thickness на кожний 1 нг/мл. Пороговим значенням вмісту фракталкіну сироватки крові для високого значення (≥ 354 мкн) area thickness визначено ≤ 1,632 нг/мл при чутливості тесту 42,9 % і специфічності 88,4 %. Зроблено висновок щодо протекторної ролі фракталкіну в розвитку ДМН та його терапевтичного потенціалу щодо зменшення патогенного впливу ЦД 2-го типу на нейросудинну одиницю сітківки ока.

Ключові слова: фракталкін, діабетичний макулярний набряк, цукровий діабет 2-го типу.

Детальніше: Аналіз зв’язку вмісту фракталкіну в крові зі станом сітківки у хворих з цукровим діабетом 2-го...

Ультраструктурні аспекти нейропротекторної терапії при травматичній оптичній невропатії

Деталі


УДК 617.731–007.2+617.731–088.85+617.7–001.22+617.7–001.15+617.7–009+617.7–
073.178+6016–092.2
https://doi.org/10.30702/Ophthalmology.2019/09.094253

Мойсеєнко Н. М., канд. мед. наук, доцент кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна

Резюме. Вивчали ультраструктурні зміни сітківки під дією лікування при травматичній оптичній невропатії, яку моделювали у 90 кролів. Тварин лікували за допомогою монотерапії метилпреднізолоном у дозі 30 мг/кг та по 15 мг/кг в комбінації з фосфен-стимуляцією із силою струму 800 мА на боці ураження і 300 мА на протилежному боці. За даними наших досліджень встановлено, що травматичне пошкодження орбітальної частини зорового нерва спричинює колікваційний некроз гангліонарних клітин і набряк шару нервових волокон сітківки. Проведене лікування з використанням монотерапії мегадоз кортикостероїдів призвело до часткового відновлення морфологічних параметрів іпсилатеральної сітківки. Комбіноване лікування із застосуванням фосфен-стимуляції характеризувалося зменшенням товщини сітківки, відновленням цитокаріометричних показників та регенераційними процесами в біполярних і гангліонарних нейронах. Отже, комплексне лікування травматичної оптичної невропатії із застосуванням фосфен-електростимуляції може бути альтернативою традиційному лікуванню, оскільки дає змогу зменшити дозу інфузій кортикостероїдів та забезпечує необхідний нейропротекторний ефект.

Ключові слова: травматична оптична невропатія, сітківка, нейропротекторна терапія, фосфен-електростимуляція.

Детальніше: Ультраструктурні аспекти нейропротекторної терапії при травматичній оптичній невропатії

Сторінка 1 із 5