ВХІД


Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть

Шановне панство!

Деталі

Шановне панство! Сучасний стан здоров’я людини в світі останніми роками, за даними ВООЗ, суттєво погіршився за рахунок значного поширення неінфекційних хронічних захворювань, серед яких системна судинна патологія посідає позицію лідера. Світові дослідження та клінічний досвід доводять – глаукома стає певним пато- логічним супроводом цієї патології з боку органа зору, що водночас призводить до катастрофічного збільшення інвалідності по зору. Клінічна підступність захворювання вимагає насамперед особливих превен- тивних заходів і постійної уваги до глаукоми на всіх рівнях суспільного життя. Упровадження прогресивних технологій лікування, зокрема хірургічного та терапевтичного, новітніх досягнень фармації та використання сучасного обладнання, на жаль, суттєво не впливає на ситуацію, і статистика захворюванності на глаукому залишається невтішною. Певним чином це свідчить про те, що не всі форми боротьби зі сліпотою внаслідок глаукоми задіяні, а це, відповідно, потребує вдосконалення профілактичних заходів як на громадському рівні – на етапі ознайомлення суспільства із захворюванням, так і на професійному – з поширенням досягнень світової науки та практики.

Детальніше: Шановне панство!

Актуально о Всемирном дне борьбы с глаукомой и не только!

Деталі

Глаукома является основной причиной развития необратимой слепоты во всем мире. В Украине ежегодно регистрируется более 25 тыс. новых случаев данного заболевания, а в структуре причин инвалидности по зрению показатель глаукомы составляет 40 %.

Всемирный день борьбы с глаукомой, который ежегодно отмечается 6 марта, становится поводом для традиционного проведения в Украине целого ряда мероприятий для офтальмологов, врачей семейной практики и пациентов с глаукомой. Известно, что Всемирный день борьбы с глаукомой всегда предшествует не менее масштабному мероприятию – Неделе борьбы с глаукомой, которое также инициировано Всемирной глаукомной ассоциацией и традиционно проводится с 10 по 16 марта.

Думаю, становится понятным, что проведение таких мероприятий всемирного масштаба с привлечением общественных организаций, медиков, представителей масс-медиа и волонтеров не случайно. Глаукома перестает быть отдельной нозологической единицей в ряду офтальмологических заболеваний и перерастает в серьезную проблему, вовлекающую практически все страны.

Детальніше: Актуально о Всемирном дне борьбы с глаукомой и не только!

Ультраструктурні аспекти нейропротекторної терапії при травматичній оптичній невропатії

Деталі


УДК 617.731–007.2+617.731–088.85+617.7–001.22+617.7–001.15+617.7–009+617.7–
073.178+6016–092.2
https://doi.org/10.30702/Ophthalmology.2019/09.094253

Мойсеєнко Н. М., канд. мед. наук, доцент кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна

Резюме. Вивчали ультраструктурні зміни сітківки під дією лікування при травматичній оптичній невропатії, яку моделювали у 90 кролів. Тварин лікували за допомогою монотерапії метилпреднізолоном у дозі 30 мг/кг та по 15 мг/кг в комбінації з фосфен-стимуляцією із силою струму 800 мА на боці ураження і 300 мА на протилежному боці. За даними наших досліджень встановлено, що травматичне пошкодження орбітальної частини зорового нерва спричинює колікваційний некроз гангліонарних клітин і набряк шару нервових волокон сітківки. Проведене лікування з використанням монотерапії мегадоз кортикостероїдів призвело до часткового відновлення морфологічних параметрів іпсилатеральної сітківки. Комбіноване лікування із застосуванням фосфен-стимуляції характеризувалося зменшенням товщини сітківки, відновленням цитокаріометричних показників та регенераційними процесами в біполярних і гангліонарних нейронах. Отже, комплексне лікування травматичної оптичної невропатії із застосуванням фосфен-електростимуляції може бути альтернативою традиційному лікуванню, оскільки дає змогу зменшити дозу інфузій кортикостероїдів та забезпечує необхідний нейропротекторний ефект.

Ключові слова: травматична оптична невропатія, сітківка, нейропротекторна терапія, фосфен-електростимуляція.

Детальніше: Ультраструктурні аспекти нейропротекторної терапії при травматичній оптичній невропатії

Сторінка 1 із 10