ВХІД


Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть

Процес рецензування

Деталі

 Наукові статті, що надійшли до редакції проходять процес рецензування.

У журналі застосовано двостороннє сліпе (анонімне) рецензування:

- рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів;

- автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

Наукові статті, що надходять у редакцію, проходять первинний контроль щодо комплектності та правильності їх оформлення і відповідності до Вимог щодо написання статті, викладених на сайті. Головний редактор (заступник головного редактора) визначає для статті, що надійшла на опублікування, рецензента зі складу члена редакційної ради, який курує відповідний науковий напрямок. За умови відсутності члена редакційної ради – куратора відповідного напрямку, головний редактор (заступник головного редактора) визначає зовнішнього рецензента по даній роботі. Рецензенти (як ті, що входять до складу редакційної ради, так і зовнішні) повинні бути відомими спеціалістами по тематиці поданого рукопису та мати публікації в даній галузі досліджень (бажано за останні 5 років).

У рецензії мають бути висвітлені наступні питання:

  • відповідність змісту статті заявленій у назві темі;
  • відповідність статті сучасним досягненням науково-теоретичної думки;
  • доступність статті читачам, на яких вона розрахована, з точки зору мови, стилю, наочності таблиць, діаграм, рисунків тощо;
  • доцільність публікації статті з урахуванням наявних публікацій з теми;
  • визначення позитивних сторін і недоліків статті, виправлень та доповнень, що мають бути внесені автором;
  • відсутність запозичень з робіт інших дослідників без належного посилання на останніх;
  • висновок про можливість опублікування рукопису в журналі: "рекомендовано", "рекомендовано з урахуванням виправлення зазначених рецензентом недоліків" або "не рекомендовано".

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймає редакційна рада. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації редакція інформує про це автора і вказує терміни публікації. Оригінали рецензій зберігаються в редакції наукового журналу не менше трьох років.

Цілі та проблематика

Деталі

 

Український журнал «Офтальмологія» розглядає та публікує всі види оригінальних наукових статей та огляди, що пов'язані з захворюваннями органа зору дорослого та дитячого віку, оптометрія.

Політика розділів: медикаментозна терапія в офтальмології, мікрохірургія в офтальмології, катаракта, глаукома, захворювання сітківки, захворювання рогівки, захворювання додаткового апарату ока, захворювання орбіти, травма ока, офтальмоонкологія, дитяча офтальмологія, захворювання органа зору судинно-ендокринного генезу.

Деталі

logo clin color КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

1995-2015

 Історія Київського міського офтальмологічного Центру починається з відкриття відділення хірургічних методів лікування захворювань органа зору на 30 ліжок у складі ТМО Дарницького району м. Києва за наказом ГУОЗ № 192 від 11.07.1995 р. для надання високоспеціалізованої офтальмологічної допомоги хворим на судинно-ендокринні розлади органа зору.

 У 1997 р. на базі цього відділення було організовано Міжрайонний науково-практичний лікувально-діагностичний центр судинно-ендокринних захворювань органа зору на 50 ліжок (наказ № 304), у 1999 р. (наказ ГУОЗ № 116) ‒ Київський міський центр судинно-ендокринних захворювань органа зору, а в 2009 р. (наказ ГУОЗ і МЗ КМДА № 519) ‒ Київський міський офтальмологічний центр.

 Керівником і засновником Центру є Веселовська Зоя Федорівна ‒ Лауреат Державної премії УРСР, Заслужений лікар України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічних хвороб з курсом офтальмології Київського медичного інституту УАНМ.

 Веселовська З. Ф. зробила значний внесок у розробку та впровадження методу пересадки штучного кришталика в Україні, теорію та практику лікування катаракти, глаукоми, діабетичної ретинопатії.

 Вона ‒ член спеціалізованої Вченої ради при НМАПО ім. П. Л. Шупика МОЗ України та при Українському центрі ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України, член Проблемної комісії з офтальмології НАМН і МОЗ України, член Європейських товариств глаукоми, катарактальних і рефракційних хірургів, член Президії Афро-Азіатського офтальмологічного товариства, член Міжнаціональної експертної ради офтальмологів з проблем глаукоми та редакційної ради Російського науково-практичного журналу «Клінічна офтальмологія», єгипетського офтальмологічного журналу, офтальмологічного журналу «Архів офтальмології» та головний редактор «Міжнародного науково-практичного журналу "Офтальмологія"».

 Під керівництвом Веселовської З. Ф. у Центрі розроблено та впроваджено в клінічну практику офтальмологічних клінік України та за кордоном низка нових методів діагностики, медикаментозного та мікрохірургічного лікування катаракти, глаукоми, відшарування сітківки, діабетичної ретинопатії, атрофії зорового нерву, короткозорості, косметичних дефектів орбіти, захворювань рогівки та інших.

 За її участю отримано понад 30 авторських свідоцтв і патентів.

 З 1995 р. співробітниками Центру опубліковано понад 190 наукових робіт, 2 монографії, захищено 5 кандидатських і 1 докторську дисертацію, а з 2002 р. Центр є співвиконавцем Міжнародного проекту з дослідження сітківки.

 У Центрі працюють 12 лікарів, серед яких 2 Заслужених лікаря України, 2 доктори медичних наук, 2 професори, 4 кандидати медичних наук, 7 лікарів вищої категорії. У роботі Центру використовують новітні технології світового рівня з обстеження ока та щорічно виконують понад 3 000 найскладніших операцій зі збереження та відновлення зору за тяжких захворювань очей (катаракта, глаукома, відшарування сітківки, діабетична ретинопатія, захворювання рогівки, аномалії рефракції та інші).

 Сьогодні Центр активно співпрацює з кращими клініками Європи, США, Ізраїлю, Великобританії та Єгипту, бере участь у Міжнародних офтальмологічних конгресах, що прискорює впровадження прогресивних технологій у клінічну практику та сприяє розробці нових ефективних методів відновлення зору.

 З 2014 р. директором Центру є Веселовська Наталія Миколаївна ‒ Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор кафедри офтальмології.

 Зоя Веселовська:

У Центрі

P12

В університеті Німеччини

P11

З лікарями Центру

P2 

 З інтернами

P13 

 

  Директор Веселовська Наталія з канд. мед. наук Жеребко І. Б. і канд. мед. наук Шадриною Н. М.,
лікарями Пятіізбянцевою О. В. і Ловцовою О. Д.

 P9  P15

 

 Повсякденна робота

P 5 P 3 P 6 P 4 P 1

 

P 8 P 7 P14
     

 

 Робота в операційній

P10

 Колектив Центру

P16

 

 «РАЗОМ МИ ЗДАТНІ ЗБЕРЕГТИ ЗІР!»


Наша адреса:
02091, м. Київ, Харківське шосе, 121
Телефони:
+38 (044) 560‒89‒92 (стаціонар)
+38 (044) 561‒17‒41 (амбулаторія)
+38 (063) 835‒00‒90
+38 (097) 413‒06‒60
Телефон/факс:
+38 (044) 562‒50‒97
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Європейські стандарти діагностики та лікування глаукоми в Україні

Деталі

Сучасна стратегія перспективного розвитку медичної науки та практики орієнтована на світові стандарти профілактики, діагностики й лікування, що потребує впровадження сучасних протоколів Європейського та світового зразка в практичну діяльність медичних та освітніх медичних закладів.

Європейською офтальмологічною спільнотою проаналізовано матеріали численних багатоцентрових досліджень з різних захворювань офтальмології та підготовлено певні матеріали для клінічного застосування у вигляді протоколів, рекомендацій і настанов. Не секрет, що такі європейські документи повинні використовувати як регламентуючі у своїй практичній роботі лікарі.

Слід відзначити, що Європейським глаукомним товариством (EGS) напрацьовано та видано документ «Terminology and Guidelines for Glaucoma», в якому зібрано весь необхідний для офтальмолога матеріал з проблеми ГЛАУКОМИ і яким уже понад 15 років користуються офтальмологи. На жаль, застосування цієї настанови в Україні та на пострадянському просторі обмежено, що негативно впливає як на спілкування та взаєморозуміння між офтальмологами, так і на незадовільний стан інвалідності серед хворих на глаукому.

Хочу повідомити, що за минулі 2 роки від нашого вступу до членства в Європейське глаукомне товариство ми вели дуже активну переговорну роботу для отримання дозволу на видання української версії «Terminology and Guidelines for Glaucoma». Останню крапку з цих питань було поставлено на черговому зібранні членів Європейського глаукомного товариства, яке відбулося 6–9 вересня минулого року в Лондоні, де був визначений регламент сумісних робіт з підготовки та видання української версії «Terminology and Guidelines for Glaucoma». Було прийнято, що переклад на українську мову виконають офтальмологи з Українського глаукомного товариства, макет підготує італійське видання PubliComm (Пабликом), а остаточну корекцію макета ми проведемо в Україні. Тільки після остаточної легалізації в ПабліКомі матеріал настанови отримає дозвіл на використання. До речі, Українське глаукомне товариство було створено одночасно зі вступом до членства в Європейське глаукомне товариство.

Через 2 роки за підтримки Європейського глаукомного товариства, враховуючи ситуацію з ГЛАУКОМИ в Україні: стрімке зростання кількості хворих та інвалідності, несвоєчасне діагностування, відсутність реєстру хворих на глаукому, відсутність єдиного алгоритму діагностики та лікування (протокол діагностики та лікування глаукоми МОЗ України від 2011 року за терміном складання дійсно потребує оновлення). Сьогодні ми вже налічуємо понад 300 членів, зареєстрованих у Європейському глаукомному товаристві та маємо тісні зв’язки із Всесвітньою глаукомною асоціацією (WGA), а її президент Keith Martin та директор всесвітньо відомого Інституту глаукоми Монреалю Paul Garasymowycz приєдналися до Товариства як Почесні члени. Дуже показовим є той факт, що першим кроком діяльності Товариства і була підготовка та впровадження цього документа як сучасного джерела світових стандартів.

European standards3

Члени Українського глаукомного товариства з президентом WGA та директором Інституту глаукоми Канади (зліва направо):
Георгій Пархоменко, Ігор Новицький, Keith Martin, Зоя Веселовська,
Paul Garasymowycz, Валерій Сердюк та Ольга Недзвецька

 

Нарешті, презентація української версії європейської «Термінології та настанов з глаукоми» відбулася на відкритті XIII Конгресу Європейського глаукомного товариства, який відбувся у травні цього року в м. Флоренція (Італія).

European standards1 European standards2

Сьогодні оригінальна Європейська настанова легалізована в багатьох країнах світу, а саме: у Великобританії, Іспанії, Турції тощо. Та ми пишаємося, що саме Україна, єдина серед усього пострадянського простору, отримала перекладену на українську мову та легалізовану Європейським глаукомним товариством версію цього унікального регламентуючого документа з глаукоми. Зрозуміло, така подія відбулася за великої допомоги двох попередніх пpезидентів Європейського глаукомного товариства Ані Туулонен (Anjа Тuulonen) та Карло Траверзо (Carlo Traverso).

European standards4 European standards5
З Anjа Тuulonen та Carlo Traverso З президентом EGS David Garway-Heath
Після святкування з приводу значної події – анонсу української версії «Термінології та настанов з глаукоми»
на відкритті XIII Конгресу Європейського глаукомного товариства

Слід відзначити, що така подія мала значення як для Європейського глаукомного товариства, яке прагне до поширення сучасних стандартів діагностики та лікування глаукоми серед інших країн світу, так і для українських офтальмологів, які, нарешті, отримали вкрай важливі матеріали Європейських протоколів для впровадження в практичну та освітянську діяльність.

European standards6

Carlo Traverso презентує щойно отриману українську версію європейського видання
«Термінологія та настанови з глаукоми» офтальмологу з України Тетяні Комаровій

Відрадно, що напрям імплементації міжнародного досвіду, так своєчасно рекомендованої МОЗ України, у підходах ведення пацієнтів з глаукомою ініційовано та реалізовано новоствореним Українським глаукомним товариством, ПВНЗ «Київський медичний університет», а видання підготовленої української версії «Термінологія та настанови з глаукоми» Європейського глаукомного товариства здійснено завдяки тісній співпраці з інноваційною японською фармацевтичною компанією «Сантен» (Santen). «Сантен» сьогодні, орієнтуючись на офтальмологію, розвиває в усьому світі унікальні наукові знання, використовуючи нові організаційні можливості, зокрема мультиканальні інтерактивні заходи. Завдяки прогресивним і сучасним підходам та у тісній співдружності з провідними офтальмологами світу стає реальним впровадження нових технологій, що є вкрай важливим для поліпшення якості життя пацієнтів, благополуччя їх родин та суспільства загалом.

Зоя Веселовська

Завідувач кафедри КМУ

Загальна інформація

Деталі

 

Журнал засновано у червні 2015 року.

Зареєстровано Державною реєстраційною службою України (реєстраційне свідоцтво № 21145-10945Р).

 

З 2020 року змінено назву на Український журнал «Офтальмологія» та в склад засновників увійшла Громадська організація «Українське глаукомне товариство»

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 24491-14431ПР видано 27.07.2020 р. Міністерством юстиції України.

.........................................................................................................................................................................

Засновники:

ПВНЗ «Київський медичний університет»,

Громадська організація «Українське глаукомне товариство»

ТОВ «Професійні видання Східна Європа»

.........................................................................................................................................................................

Головний редактор: Веселовська Зоя Федорівна,

Заслужений лікар України, Лауреат державної премії України, чл.-кор. НАМН України, проф., д-р мед. наук

.........................................................................................................................................................................

Періодичність: чотири рази на рік

.........................................................................................................................................................................

Аудиторія:

офтальмологи, лікарі загальної практики, студенти медичних факультетів

.........................................................................................................................................................................

Рецензоване видання