ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі


https://doi.org/
УДК 617.735-002-02:616.379-008.64-089-06:617.747-003.215-085

Путієнко О. О., д-р мед. наук, професор, завідувач відділу вітреоретинальної та лазерної хірургії

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України», м. Одеса, Україна

Резюме. Гемофтальми після вітректомії у хворих з проліферативною діабетичною ретинопатією (ПДРП) виникають до 75 % випадків, що потребує пошуків нових методів лікування.
Мета дослідження – проаналізувати результати застосування анти-VEGF-терапії в лікуванні гемофтальму після вітректомії у хворих з ПДРП.
Матеріали та методи дослідження. Обстежено 78 хворих (78 очей). Контрольну групу становили 20 пацієнтів (20 очей), у яких для лікування гемофтальму після вітректомії виконували замісну газову тампонаду (ЗГТ) 20 % газово-повітряною сумішшю перфторпропану. До першої основної групи увійшло 28 хворих, у яких ЗГТ такою самою сумішшю доповнювали введенням у вітреальну порожнину 0,5 мг луцентісу. До другої основної групи увійшло 30 хворих, яким додатково вводили 2 мг айлії.
Результати дослідження. У термін 2 місяці значущої різниці як у досягненні прозорості вітреальної порожнини, так і частоти рецидиву гемофтальму між групами виявлено не було. Через 6 місяців у контрольній групі частота рецидиву гемофтальму була значуще вища (χ2 = 4,27; р = 0,039) ніж у групі, в якій уводили луцентіс (9 очей (45 %) проти 3 очей (10,7 %)). При застосуванні айлії в тому самому терміні частота рецидивів становила 2 ока (6,7 %), що значуще нижче, ніж у контрольній групі – 9 очей (45 %) (χ2 = 4,59; р = 0,032).
Висновки. Ефективність лікування гемофтальму після вітректомії методом ЗГТ із 20 % газово-повітряною сумішшю перфторпропану в термін 6 місяців спостереження становить 85,5 %, застосування луцентісу підвищує ефективність до 92,8 %, із частотою рецидиву 10,7 %, а застосування айлії – до 96,6 %, із частотою рецидиву 6,7 %. Значущих відмінностей між застосуванням луцентісу та айлії не відзначено.

Ключові слова: проліферативна діабетична ретинопатія, гемофтальм після вітректомії, замісна газова тампонада, луцентіс, айлія.