ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі

УДК 617.736-007.17-053-092.12


Могілевський С. Ю.1, 2, д-р мед. наук, професор
Ковальчук Х. В.1, 2, аспірант
Денисюк Л. І.1, 2, канд. мед. наук
Хоменко Т. Б.2, канд. мед. наук


1Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
2Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», м. Київ, Україна

Резюме. Висока поширеність і тяжкість наслідків відшарування нейросенсорної сітківки при віковій макулярній дегенерації (ВМД) потребує з’ясування факторів ризику набряку сітківки і їх впливу на накопичення інтерстиціальної рідини. Було досліджено 37 хворих (67 очей) з ексудативною формою ВМД. Серозне відшарування нейросітківки відзначали у 21 (56,8 %) пацієнта. Для вивчення функціональної активності рецепторів тромбоцитів використовували: аденозинтрифосфат (АТФ), аденозиндифосфат (АДФ), аденозин, фактор активації тромбоцитів (ФАТ), адреналін та ізадрин. Оцінювання агрегації тромбоцитів проводили турбидиметричним методом та аналізували зв’язок відшарування сітківки із значенням показників окремих агоністів. У ході аналізу виявлено три значущих фактори ризику, пов’язаних із серозним відшаруванням нейросітківки: активність ФАТ-рецепторів, аденозинових А2А-рецепторів і α2-адренорецепторів. Прогностичність позитивного результату цього ускладнення в загальній когорті хворих з ексудативною формою ВМД становила 87,5 %. Отже, досліджено залежність між розвитком серозного відшарування нейросітківки і функціональним станом тромбоцитів, що може бути використано при проведенні відбору хворих із відшаруванням сітківки в разі ВМД для профілактичного лікування. 

Ключові слова: вікова макулярна дегенерація, рецептори тромбоцитів, моделі прогнозування ускладнень. 


Актуальність

Безліч досліджень спрямовані на вивчення етіології та патогенезу вікової макулярної дегенерації (ВМД) [1, 2], але враховуючи високу поширеність і тяжкість наслідків відшарування нейросенсорної сітківки при ВМД, мало уваги приділяють з’ясуванню саме факторів ризику набряку сітківки і їх впливу на накопичення інтерстиціальної рідини [3].

Мета – дослідити значущість пуринових рецепторів у прогресуванні ексудативно-геморагічної форми вікової макулярної дегенерації. 

Матеріали та методи

Дослідження включало 37 хворих (67 очей) з ексудативною формою ВМД (4-а категорія відповідно до класифікації AREDS). Серозне відшарування нейросітківки відзначали у 21 (56,8 %) пацієнта. Офтальмологічне обстеження проводили до початку лікування, воно включало дослідження гостроти зору, тонометрію, гоніоскопію, біомікроскопію, офтальмоскопію, оптичну когерентну томографію. Для вивчення функціональної активності рецепторів тромбоцитів використовували: АТФ, АДФ, аденозин, фактор активації тромбоцитів (ФАТ), адреналін та ізадрин. Оцінювання агрегації тромбоцитів проводили турбидиметричним методом. Для аналізу зв’язку відшарування сітківки із значенням показників окремих агоністів було використано методи парного кореляційного аналізу та побудови моделей багатофакторної лінійної регресії. 

Результати У ході аналізу виявлено три значущих фактори ризику, пов’язаних із серозним відшаруванням нейросітківки: активність ФАТ-рецепторів, аденозинових А2А-рецепторів і α2-адренорецепторів. Прогностичність позитивного результату цього ускладнення в загальній когорті хворих з ексудативною формою ВМД становила 87,5 %.

Висновки

Досліджено залежність між розвитком серозного відшарування нейросітківки і функціональним станом тромбоцитів, що може бути використана при проведенні відбору хворих з відшаруванням сітківки в разі ВМД для профілактичного лікування. 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
REFERENCES

  1. Jonasson F, Fisher DE, Eiriksdottir G, Sigurdsson S, Klein R, Launer LJ, Harris T, Gudnason V, Cotch MF. Five-year incidence, progression, and risk factors for age-related macular degeneration: the age, gene/environment susceptibility study. Ophthalmology. 2014;121(9):1766-72. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2014.03.013
  2. Algvere PV, Kvanta A, Seregard S. Drusen maculopathy: a risk factor for visual deterioration. Acta Ophthalmol. 2016;94(5):427-33. https://doi.org/10.1111/aos.13011
  3. Hyttinen JMT, Błasiak J, Niittykoski M, Kinnunen K, Kauppinen A, Salminen A, Kaarniranta K. DNA damage response and autophagy in the degeneration of retinal pigment epithelial cells-implications for age-related macular degeneration (AMD). Ageing Res Rev. 2017;36:64-77. https://doi.org/10.1016/j.arr.2017.03.006


Стаття надійшла в редакцію 16.03.2020 р.
Рецензія на статтю надійшла в редакцію 23.03.2020 р.