ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі

УДК 617.7-007.681-089.843-06:[617.75+617.761-009.11]

Веселовська З. Ф., д-р мед. наук, професор, чл.-кор. НАМН України
Веселовська Н. М., д-р мед. наук, професор
Запорожченко І. Б., канд. мед. наук, доцент

Київський медичний університет, Офтальмологічна клініка КМКЛ № 1, м. Київ, Україна

Проблема. За різними даними у близько 20 % пацієнтів може розвиватися диплопія після імплантації різних дренажних пристроїв. Оскільки диплопія може вплинути на якість життя пацієнтів, передопераційне консультування щодо операцій застосування дренажних пристроїв для корекції неоваскулярної глаукоми має включати обговорення ризику диплопії [1–3]. 

Мета – вивчити поширеність диплопії та косоокості у пацієнтів після імплантації дренажу Ахмеда. 

Матеріали та методи. Досліджено 22 пацієнти з неоваскулярною глаукомою віком 38 ± 5 років після імплантації дренажу Ахмеда. 

Всім пацієнтам проводили анкетування до та через 1 місяць після операції. За появи диплопії здійснювали ортоптичні вимірювання, які перевіряв фахівець з косоокості. Термін спостереження становив 2 місяці.

Результати. Симптоми косоокості, за даними обстеження, не спостерігали в жодному випадку впродовж терміну спостереження. Незначна диплопія була зареєстрована в 3 з 22 (13,6 %) пацієнтів протягом 1-го місяця після операції. В цих випадках спостерігали значний об’єм фільтраційної зони. Стан кон’юнктиви у дренажній зоні в решті випадках був задовільний. У жодному випадку не виникло необхідності в хірургічній ревізії або корекції положення дренажу, як і жодний прооперований пацієнт не потребував призначення додаткових засобів корекції. 

Висновок. Результати дослідження демонструють появу незначної короткочасної диплопії після імплантації дренажу Ахмеда. Ми припускаємо, що саме коректна техніка імплантації та поміркований вибір зони його розташування залежно від стану кон’юнктиви суттєво знижують ризик появи диплопії як небажаного для якості життя ускладнення.

Ключові слова: глаукома, дренажний пристрій, дренаж Ахмеда, диплопія, косоокість.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Smith SL, Starita RJ, Fellman RL, Lynn JR. Early clinical experience with the Baerveldt 350-mm2 glaucoma implant and associated extraocular muscle imbalance. Ophthalmology. 1993;100(6):914-918. https://doi.org/10.1016/s0161-6420(93)31554-x
  2. Sun PY, Leske DA, Holmes JM, Khanna CL. Diplopia in medically and surgically treated patients with glaucoma. Ophthalmology. 2017;124(2):257-262. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.10.006
  3. Rauscher FM, Gedde SJ, Schiffman JC, Feuer WJ, Barton K, Lee RK; Tube Versus Trabeculectomy Study Group. Motility disturbances in the tube versus trabeculectomy study during the first year of follow-up. Am J Ophthalmol. 2009;147(3):458-466. https://doi.org/10.1016/j.ajo.2008.09.019

Отримано 05.08.2021 р.