ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі

УДК 617.7-007.681-089-047.44

Новицький І. Я., д-р мед. наук, професор
Левицька О. В., аспірант

Кафедра офтальмології ФПДО, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Мета – оцінити ефективність видалення трабекули через кут передньої камери ab interno (ендотрабекулоектомія (ЕТЕ)) та ЕТЕ у комбінації з глибокою непроникаючою склеректомією у хворих з первинною відкритокутовою глаукомою.

Матеріали та методи. Наше дослідження проводилося у двох групах. У групі I (88 пацієнтів, 88 очей) проведено оцінювання гіпотензивного ефекту ЕТЕ. У цій же групі ми аналізували зниження внутрішньоочного тиску (ВОТ) залежно від стадії глаукоми (I–II та III–IV відповідно) та від рівня передопераційного ВОТ (24 мм рт. ст. і нижче та 25 мм рт. ст. і вище за Маклаковим). У групі II (8 очей, 8 пацієнтів) проведено оцінювання гіпотензивного ефекту комбінованої операції ЕТЕ та глибокої непроникаючої склеректомії. У цю групу входили пацієнти з глаукомою III–IV стадії та передопераційним ВОТ 25 мм рт. ст. та вищим, у яких проведення лише ЕТЕ в перспективі не дало б достатнього гіпотензивного ефекту.

Результати. У групі I внутрішньоочний тиск до операції сягав 23,45 ± 4,31 мм рт. ст., через 1 міс. після операції – 18,36 ± 2,41 мм рт. ст., через 3 міс. – 17,86 ± 1,55 мм рт. ст., через 6 міс. – 18,14 ± 2,02 мм рт. ст. і через 12 міс. – 18,16 ± 2,17 мм рт. ст. Кількість медикаментів до операції становила 2,47 ± 1,15, через 1 міс. після операції – 0,86 ± 0,99, через 3 міс. – 0,78 ± 0,96, через 6 міс. – 0,94 ± 1,17 і через 12 міс. – 1,72 ± 2,17.

Аналіз гіпотензивного ефекту ЕТЕ залежно від рівня доопераційного ВОТ і стадії глаукоми показав, що в пізніх стадіях і в разі доопераційного ВОТ понад 25 мм рт. ст. гіпотензивний ефект операції був меншим, що вимагало застосування достовірно більшої кількості гіпотензивних препаратів (1,33 ± 1,23 проти 2,30 ± 1,05 на 12-й місяць після операції у групах, що порівнювались за рівнем доопераційного ВОТ – р < 0,05 і 0,82 ± 1,08 проти 2,43 ± 0,85 на 12-й місяць після операції у групах, що порівнювались за стадією глаукоми – р < 0,05). 

У групі II доопераційний ВОТ сягав 25,88 ± 1,36 мм рт. ст., через 1 міс. після операції – 17,88 ± 1,64 мм рт. ст., через 3 міс. – 17,63 ± 0,92 мм рт. ст., через 6 міс. – 17,13 ± 0,83 мм рт. ст. і через 12 міс. – 18,13 ± 0,64 мм рт. ст. Кількість медикаментів до операції становила 3,25 ± 0,46, через 1 міс. після операції – 0,13 ± 0,35, через 3 міс. – 0,75 ± 0,71, через 6 міс. – 0,88 ± 0,83 і через 12 міс. – 1,00 ± 0,76. 

Порівняльний аналіз гіпотензивного ефекту ЕТЕ та ETE combined with deep sclerectomy показав, що в пізніх стадіях і в разі доопераційного ВОТ понад 25 мм рт. ст. гіпотензивний ефект комбінованої операції був вищим, що вимагало застосування меншої кількості гіпотензивних препаратів (1,00 ± 0,76 проти 2,30 ± 1,05 та 2,43 ± 0,85 відповідно на 12-й місяць після операції – р < 0,05). 

Інтраопераційних і післяопераційних ускладнень не відзначалось. Фільтраційна подушка в усіх випадках сформована. 

Висновки. Дозована ендотрабекулоектомія дає значний гіпотензивний ефект, проте пацієнтам з доопераційним ВОТ 25 мм рт. ст. і вище та пацієнтам з ІІІ–IV стадією глаукоми варто розглядати доцільність проведення комбінованої антиглаукомної операції – ETE у комбінації з глибокою склеректомією. Перші результати гіпотензивного ефекту комбінованої операції свідчать про її ефективність та перспективність і потребують продовження досліджень у цьому напрямку. 


Отримано 17.08.2021 р.