ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі

УДК 617-007.681-089.15

Новицький І. Я., д-р мед. наук, професор
Лопадчак Р. М., аспірант

Кафедра офтальмології ФПДО, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Вступ. Первинна закритокутова глаукома (ПЗКГ) – захворювання, яке призводить до необоротного зниження гостроти зору. На сьогодні існує кілька шляхів подолання цієї проблеми.

Мета – вивчити клінічну ефективність лазерної іридотомії (ЛІ), факоемульсифікації (ФЕК) катаракти або прозорого кришталика як самостійної операції, так і в комбінації з гоніосинехіолізисом (ГСЛ) (ФЕК + ГСЛ) у лікуванні ПЗКГ.

Матеріали та методи. Під нашим спостереженням перебувало 68 пацієнтів (68 очей) із закритим кутом передньої камери і закритокутовою глаукомою. У 22 пацієнтів була проведена ЛІ, у 25 – ФЕК та у 21 пацієнта – ФЕК + ГСЛ. Показаннями до ЛІ було підвищення внутрішньоочного тиску (ВОТ) понад 22 мм рт. ст. на максимальній медикаментозній терапії, без змін статичної периметрії (30°) та звуження кута передньої камери при гоніоскопії ≤ 20° (Shaffer 2). Показаннями до ФЕК було підвищення ВОТ понад 22 мм рт. ст., апозиційне закриття кута передньої камери при гоніоскопії ≤ 10° (Shaffer 1) та наявність оптиконейропатії. Необхідність проведення ГСЛ визначалась інтраопераційно після ФЕК за допомогою гоніолінзи Морі: якщо кут передньої камери після ФЕК і поглиблення передньої камери за допомогою віскоеластиків не відкривався, проводили ГСЛ. Виконували тонометрію, гоніоскопію, оптичну когерентну томографію переднього сегмента ока, візометрію до операції та на 7-й день, 1-й, 3-й, 6-й і 12-й місяці після операції.

Результати. У пацієнтів після проведення ЛІ показники ВОТ залишилися практично незмінними. У 15 % таких пацієнтів спостерігалися короткотривалі підвищення ВОТ. У близько 60 % пацієнтів, яким була проведена ЛІ, виникла необхідність у хірургічному втручанні у зв’язку з некомпенсацією ВОТ.

ФЕК та ФЕК + ГСЛ у післяопераційному періоді демонструють відкриття кута передньої камери > 20° та зниження ВОТ більш як на 30 % із 28,7 ± 4,7 до 19,5 ± 0,9 (р < 0,01). Через 12 місяців ці показники залишилися стабільними. Гострота зору зросла у середньому із 1,0 до 0,30 (LogMAR) (р < 0,01).

Висновки. У пацієнтів із закритим кутом передньої камери периферична лазерна іридотомія є процедурою вибору. Проте у віддаленому періоді більшість таких пацієнтів вимагає хірургічних втручань. У разі закритокутової глаукоми з апозиційним блоком кута передньої камери ФЕК призводила до відкиття кута передньої камери та компенсації ВОТ. У разі хронічної закритокутової глаукоми із синехіальним блоком необхідно проводити ФЕК + ГСЛ. Інтраопераційна діагностика відкриття кута передньої камери після ФЕК підвищує ефективність цієї операції. 


Отримано 17.08.2021 р.