ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі


Веселовська З.Ф.
Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна
Київський міський офтальмологічний центр Київської міської клінічної лікарні №1, м. Київ, Україна


Резюме. У роботі представлено результати досліджень із вивчення досвіду застосування антиглаукомних препаратів різної фармакологічної дії. Визначено, що зниження тонометричного внутрішньоочного тиску (ВОТ) є необхідною складовою антиглаукомної терапії, а в осіб із різними стадіями захворювання виникає необхідність поступового збільшення у відсотковому вимірі відносного зменшення ВОТ під час прогресування процесу. Авторами наведено дані численних робіт, які свідчать про перевагу антиглаукомних препаратів на основі травопросту, латанопросту та біматопросту з групи аналогів простагландинів як препаратів першої лінії для корекції ВОТ у осіб з уперше встановленим діагнозом «первинна відкритокутова глаукома». Представлено матеріали з аналізу тактики лікування щодо застосування різних груп препаратів у складних випадках стійкого підвищення ВОТ. Обґрунтовано доцільність включення до схеми лікування фіксованих форм антиглаукомних препаратів, переважно на основі комбінацій з препаратами аналогів простагландинів.

Ключові слова: глаукома, компенсація процесу, гіпотензивна терапія, аналоги простагландинів, травопрост.

Для перегляду повного тексту матеріалу