ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі

Стоцька Л. М.
ДУ «інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Національної академії медичних наук України», м. Одеса, Україна


РЕЗЮМЕ

Первинна глаукома є одним із найбільш проблемних захворювань органа зору. Суттю глаукомного процесу називають прискорену загибель гангліозних клітин сітківки та їх аксонів, з яких складається зоровий нерв, а також втягнення в пато-логічний процес нейроглії, яка забезпечує харчування зорового нерва. Найсучас-ніші клінічні методи дослідження, зокрема сканувальна лазерна поляриметрія та оптична когерентна томографія (ОКТ), реєструють структурні зміни на різних функціональних рівнях сітківки та зорового нерва. За даними літератури, струк-турні зміни за прогресування глаукомної оптичної нейропатії випереджають клі-нічні функціональні прояви цього захворювання. За ОКТ глаукомних очей також рекомендують проводити сканування макули за швидким протоколом (Fast Macular Thickness Map) – це дає можливість виявити додаткову інформацію про патологіч-ний процес. Проте в значної кількості пацієнтів є труднощі діагностики первинної відкритокутової глаукоми (ПВКГ), а характер і локалізація пошкоджень структур ока та зорових функцій у пацієнтів із глаукомою потребують уточнення.

Нейрофізіологічний метод (електроретинографія) дає змогу вивчити процеси на різних морфофункціональних рівнях сітківки, уточнити локалізацію та характер патологічних змін у вищевказаних структурах, контролювати динаміку змін у структурах первинного ураження на різних стадіях глаукомного процесу.

Мета.
Метою є вивчити стан периферичного та центрального зору та провести їх порівняльну характеристику в пацієнтів із ПВКГ у контексті біоелектричної ак-тивності відповідних рівнів сітківки.

Матеріали та методи.
На базі ДУ «інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України» нами було проведено комплексне клінічне та нейрофізіологічне дослідження 144 пацієнтів (274 очей), серед яких із діагнозом ПВКГ – 59 осіб (51,75 %) жіночої статі і 55 осіб (48,15 %) чоловічої статі, середній вік – 58,41 + 3,96 років на різних стадіях ПВКГ (основна група). Для діагностики патологічного стану використовували також нейрофізіологічний метод досліджен-ня – електроретинографію, який проводили на апараті «RETI scan» (Multifocal ERG/VEP, Roland Consult, Німеччина).

Результати обстеження.
Уперше за використання нейрофізіологічного методу дослідження – електроретинографії – у пацієнтів із ПВКГ зазначено зниження біо-електричної активності нейронів зовнішніх і внутрішніх шарів макулярної ділянки. Найбільш виражений процес ми спостерігали в фоторецепторних клітинах зовніш-нього шару сітківки – колбочковому апараті в макулярній ділянці. Під час порівнян-ня зовнішніх і внутрішніх шарів макулярної та периферичної ділянок сітківки ми зазначили суттєво виражене ураження на всіх стадіях ПВКГ внутрішнього шару пе-риферичної частини сітківки та колбочкового апарату фоторецепторного зовнішньо-го шару сітківки в макулярній ділянці. Характерним є те, що ступінь ураження в цих ділянках на відповідних стадіях ПВКГ майже однаковий, що вказує на паралельні та одночасні процеси, що відбуваються на вищевказаних рівнях і ділянках сітківки.

Ключові слова: периферичний зір, макулярна ділянка, сітківка, електроретино-графія, первинна відкритокутова глаукома.

Для перегляду повного тексту матеріалу