ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі

УДК 617.741–004.1–06–089.48

Павлюк С. В., Будзінська І. В., Назарчук Г. Г.

Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни, м. Вінниця, Україна

Резюме. У роботі проаналізовано клінічну ефективність застосування мікрошунта Eх-Press при глаукомі. У дослідження були включені 24 пацієнти (27 очей), середній вік яких 71,4 ± 17,7 років, котрі страждали на глаукому ІІ (10 очей) та ІІІ стадії (17 очей) із передопераційним рівнем внутрішньоочного тиску (ВОТ) 30,48 ± 5,56 мм рт. ст. Усім хворим була виконана імплантація Ex-Press за стандартною методикою, рекомендованою виробником. Через три місяці після операції середній рівень ВОТ у пацієнтів становив 15,55 ± 3,54 мм рт. ст., через 6 і 12 місяців рівень ВОТ був у 1,9 раза нижчим порівняно з доопераційним і становив, відповідно, 15,86 ± 4,24 та 15,95 ± 4,24 мм рт. ст. (р < 0,05). Виражений гіпотензивний ефект дренажного пристрою зберігався протягом двох наступних років. У післяоперацій- ному періоді спостерігали ускладнення в чотирьох випадках (14,8 %). Використання антиглаукоматозної операції – імплантації дренажного пристрою Ex-Press – дозволило в усіх хворих із розвиненою та далекозайденою стадією глаукоми досягти нормалізації ВОТ упродовж трьох років, відмінити місцеву гіпотензивну терапію, уникнути прогресування глаукомного процесу, зберегти зорові функції.

Ключові слова: глаукома, мікрошунт Eх-Press, внутрішньоочний тиск. © Павлюк С. В., Будзінська І. В., Назарчук Г. Г., 2016

ВСТУП

Глаукома є однією з основних причин зниження зору та сліпоти у світі. Вирішальну роль у стабілізації глаукоматозного процесу відіграє зниження внутрішньоочного тиску (ВОТ), якого можна досягнути медикаментозними препаратами й оперативно – за допомогою лазерних операцій або мікрохірургічних втручань. У разі неефективності медикаментів або лазерних операцій стандартною операцією вважають синустрабекулектомію [1]. В останні роки все більш популярними стають уведення спеціальних дренажів. Імплантація фільтраційного пристрою Eх-Press має доведені дослідниками переваги: нижчий рівень післяопераційних ускладнень, передбачуваний високий гіпотензивний ефект, тривалішу стабільну компенсацію ВОТ після операції, швидше відновлення гостроти зору, зменшення кількості післяопераційних візитів пацієнта до лікаря, зменшення використання ліків, і є стандартною процедурою (з боку хірурга) [2–6].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета роботи – проаналізувати клінічну ефективність застосування мікрошунта Eх-Press при глаукомі.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

У дослідження були включені 24 пацієнти (27 очей), які страждали на глаукому. Критеріями відбору пацієнтів були: відсутність гіпотензивного ефекту на двох і більше медикаментозних препаратах із різних груп, відсутність стабілізації глаукомного процесу протягом 3–6 місяців.

Серед прооперованих хворих було 16 чоловіків (18 очей) і 8 жінок (9 очей) віком 46–90 років. Середній вік пацієнтів становив 71,4 ± 17,7 років. Глаукома в ІІ стадії була діагностована на 10 очах, у ІІІ стадії – на 17 очах. Передопераційний рівень ВОТ у пацієнтів становив у середньому 30,48 ± 5,56 мм рт. ст.

До операції 14 пацієнтів застосовували такі медикаменти: пілокарпін, тімолол, дорзоламід, брімонідін, травопрост, тафлупрост, їх фіксовані комбінації. Три препарати капали 8 осіб, чотири види гіпотензивних крапель отримували 2 пацієнти.

Усі пацієнти проходили стандартні методи обстеження: візометрію, рефрактометрію, периметрію (проекційну та комп’ютерну статичну), тонометрію по Маклакову, тонографію, гоніоскопію, біомікроскопію, офтальмоскопію до операції та після неї через 1, 3, 6 місяців, далі – кожні 6 місяців. Спостереження здійснювалось протягом 3 років.

Усім хворим була виконана імплантація Ex-Press за стандартною методикою, рекомендованою виробником. Одному пацієнту здійснили імплантацію Ex-Press Р-200. Решті – імплантацію Р-50.

Трьом пацієнтам була виконана імплантація дренажу на двох очах (у різний час). У 8 пацієнтів операція здійснювалась на єдиному зрячому оці. У 4 хворих уже була виконана антиглаукомна операція в інших клініках раніше. У 4 випадках проводилась комбінована операція – мікрохірургічна факоемульсифікація катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи (ФЕК + ІОЛ) разом з імплантацією Ex-Press.

РЕЗУЛЬТАТИ

Внаслідок імплантації мікрошунта Eх-Press у пацієнтів із глаукомою у ІІ та ІІІ стадіях досягнули стійкого тривалого зниження ВОТ у післяопераційному періоді без додаткової місцевої гіпотензивної терапії (таблиця 1).

n05s7 fig1

Так, через три місяці після операції середній рівень ВОТ у пацієнтів становив 15,55 ± 3,54 мм рт. ст., що достовірно нижче вихідного рівня (р < 0,05). Через 6 і 12 місяців рівень ВОТ був у 1,9 раза нижчим порівняно з доопераційним і становив, відповідно, 15,86 ± 4,24 та 15,95 ± 4,24 мм рт. ст. (р < 0,05). Виражений гіпотензивний ефект дренажного пристрою зберігався протягом двох наступних років: середній рівень ВОТ не перевищував 16,67 ± 2,83 мм рт. ст. (р < 0,05). Протягом трьох років спостереження відбувалось зростання середнього рівня ВОТ на 1,12 мм рт. ст. (із 15,55 до 16,67 мм рт. ст.), що, однак, не було статистично достовірним (р > 0,05) і не призвело до прогресування глаукомного процесу.

Повне офтальмологічне обстеження в післяопераційному періоді показало відсутність прогресування дефектів у полі зору всіх прооперованих пацієнтів протягом трьох років.

У післяопераційному періоді спостерігали ускладнення в чотирьох випадках (14,8 %). Гіфему, яка не впливала на зір і не потребувала лікування, виявили в 1 випадку (3,7 %). Іще в 1 випадку (3,7 %) через рік після операції була зафіксована офтальмогіпертензія, яка успішно ліквідована проведенням протизапальної терапії та масажем очного яблука.

В одного хворого (3,7 %), якому була виконана імплантація Ex-Press Р-200, через 2 роки розвинулась кістозна кон’юнктивальна подушка в ділянці фільтрації й обмежена рецидивуюча ерозія рогівки внаслідок порушення трофіки рогівки. До операції в пацієнта діагностували крайову смугасту кератопатію на оці з високою ускладненою короткозорістю. Цей пацієнт змушений застосовувати корнерегель постійно, але ВОТ і зорові функції лишаються стабільними.

У пацієнта віком 84 роки (3,7 %) під час здійснення операції та після неї були повторні гіфеми, частковий гемофтальм на оперованому оці. Проводилась комбінована операція – мікрохірургічна ФЕК + ІОЛ та імплантація Eх-Press Р-50. Пацієнт тривалий час приймав дезагреганти й антикоагулянти у зв’язку із супутньою соматичною патологією.

ВИСНОВКИ

1. Використання антиглаукоматозної операції – імплантації дренажного пристрою Eх-Press – дозволило в усіх хворих із розвиненою й далекозайденою глаукомою досягти нормалізації внутрішньоочного тиску впродовж трьох років, відмінити місцеву гіпотензивну терапію, уникнути прогресування глаукомного процесу, зберегти зорові функції.

2. Частота ускладнень після імплантації дренажного пристрою Eх-Press становила 14,8 %, що в половині випадків була пов’язана із супутньою патологією.

3. Завдяки тривалому, сильному, стабільному гіпотензивному ефекту мікрохірургічної імплантації дренажного пристрою Eх-Press можна рекомендувати такий вид операції як безпечний і ефективний на початковій і на далекозайденій стадіях глаукоми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Нестеров А. П. Глаукома / А. П. Нестеров. – М. : МИА, 2008. – 360 с.
 2. Куроедов А. В. Микродренирование с помощью Ex-PRESS мини-шунта как вариант выбора оперативного лечения пациентов с первичной открытоугольной глаукомой продвинутых стадий болезни / А. В. Куроедов, В. Ю. Огородникова // Офтальмология. – 2010. – Т. 7, № 1. – С. 23–26.
 3. Salim S. The role of the Ex-PRESS glaucoma filtration device in glaucoma surgery / S. Salim // Seminars in Ophthalmology. – 2013. – Vol. 28. – No. 3. – P. 180–184.
 4. Shaarawy T. EX-PRESS glaucoma filtration device: Review of clinical experience and comparison with trabeculectomy / T. Shaarawy, I. Goldberg, R. Fechtner // Surv Ophthalmol. – 2015. – Vol. 60. – No. 4. – P. 327–345.
 5. Netland P. A. Randomized, prospective, comparative trial of EX-PRESS glaucoma filtration device versus trabeculectomy (XVT study) / P. A. Netland, S. R. Sarkisian, M. R. Moster, [et al.] // Am J Ophthalmol. – 2014. – Vol. 157. – No. 2. – P. 433–440.
 6. Stewart R. M. Complications following ex-press glaucoma shunt implantation / R. M. Stewart, J. G. Diamond, E. D. Ashmore, [et al.] // Am J Ophthalmol. – 2005. – Vol. 140. – No. 2. – P. 340– 341.

REFERENCES

 1. Nesterov A. P. Glaucoma. Moscow, MIA, 2008, 360 p. (in Russian).
 2. Kuroyedov A. V., Ogorodnikova V. Yu. Microdraining with Ex-PRESS minishunt as an operation of choice in the treatment of patients with advanced glaucoma primary open-angle stages. Oftalmologiya [Ophthalmology]. 2010; 7(1): 23–26 (in Russian).
 3. Salim S. The role of the Ex-PRESS glaucoma filtration device in glaucoma surgery. Seminars in Ophthalmology. 2013; 28(3): 180–184.
 4. Shaarawy T., Goldberg I., Fechtner R. EX-PRESS glaucoma filtration device: Review of clinical experience and comparison with trabeculectomy. Surv Ophthalmol. 2015; 60(4): 327–345.
 5. Netland P. A., Sarkisian S. R. Jr, Moster M. R., Ahmed I. I., Condon G., Salim S., Sherwood M. B., Siegfried C. J. Randomized, prospective, comparative trial of EX-PRESS glaucoma filtration device versus trabeculectomy (XVT study). Am J Ophthalmol. 2014; 157(2): 433–440.
 6. Stewart R. M., Diamond J. G., Ashmore E. D., Ayyala R. S. Complications following ex-press glaucoma shunt implantation. Am J Ophthalmol. 2005; 140(2): 340–341.

Стаття надійшла в редакцію 25.05.2016 р.

Рецензія на статтю надійшла в редакцію 15.06.2016 р.