ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі


УДК 617.731–617.736

Карлійчук М. А.1, Бездітко П. А.2


1Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
2Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

 

Актуальність. Відомо, що в більшості хворих (66,7 %) діабетичне ураження зорового нерва виявляється на етапі вже незворотної загибелі значної частини нейронів. У 56,4 % випадків діагностика діабетичної оптичної нейропатії (ДОН) на ранній стадії не допомагає уникнути прогресування захворювання та переходу його в наступну, виражену, стадію. Виявлення захворювання в асимптоматичній (субклінічній) стадії та вчасне призначення терапії, на нашу думку, допомогло б зупинити його ще до масивної незворотної загибелі нервових волокон зорового нерва, а тому є важливим завданням. Логічно припустити можливість виявлення субклінічної ДОН за допомогою оптичної когерентної томографії (ОКТ), але дотепер не розроблено специфічних діагностичних критеріїв цього захворювання.

Мета. Встановлення діагностичних критеріїв субклінічної стадії ДОН за допомогою оптичної когерентної томографії у хворих із цукровим діабетом (ЦД).

Матеріали та методи. Обстежено 575 хворих (1150 очей) із ЦД 2-го типу. Крім стандартних офтальмологічних досліджень, проведено ОКТ сітківки та зорового нерва (RTVue-100, Optovue, США) у ділянці диска зорового нерва та макули з визначенням товщини шару ретинальних нервових волокон (retinal nerve fber layer – RNFL), аналізом комплексу гангліонарних клітин сітківки (ganglion cell complex – GCC) та загальної товщини сітківки.

 

Результати та обговорення. За допомогою стандартного офтальмологічного обстеження не було виявлено симптомів ДОН у 77,5 % очей хворих. У більшості очей (88,7 % очей, 205 очей) хворих із ЦД з відсутніми симптомами ДОН та наявними змінами на ОКТ були відзначені зміни комплексу GCC. Локальне його потоншення (підвищення показника FLV) було виявлено у 88,7 % очей (205 очей), загальне потоншення (підвищення показника GLV) – у 43,7 % очей (101 око), зниження середньої товщини комплексу GCC – у 11,7 % очей (27 очей), зниження товщини GCC у верхній половині – у 14,7 % очей (34 ока) та в нижній половині – у 16 % очей (37 очей) хворих із ЦД з відсутніми симптомами ДОН та наявними змінами на ОКТ. Під час проведення ОКТ у 25,9 % очей хворих із відсутніми симптомами ДОН хоча б один показник товщини GCC або шару перипапілярних нервових волокон перебував поза межами норми (р < 1 %). Найінформативнішим для виявлення субклінічної стадії ДОН виявився показник локального потоншення комплексу гангліонарних клітин сітківки (FLV) – 88,7 %. У хворих з асимптоматичною ДОН показник FLV перебував поза межами норми в 2 рази частіше за показник GLV, у 7,6 раза частіше, ніж показник середньої товщини комплексу GCC, у 6 та 5,5 раза частіше за показники товщини комплексу GCC у верхній і нижній половині сітківки, відповідно (р < 0,001). Проведені дослідження дали змогу виявити субклінічну ДОН у 25,9 % очей хворих із ЦД за відсутності її клінічних симптомів. Частота субклінічної ДОН становила 20,1 % від загальної кількості очей хворих із ЦД.

Висновки. 1. Визначено клініко-діагностичні критерії субклінічної стадії ДОН, а саме: відхилення від норми хоча б одного показника товщини комплексу гангліонарних клітин сітківки або шару перипапілярних нервових волокон (р < 1 %) у хворих із ЦД за відсутності симптомів ДОН після виключення інших причин.

2. Встановлено, що для виявлення субклінічної стадії ДОН дослідження комплексу гангліонарних клітин сітківки в 1,3 раза більш інформативне, ніж шару перипапілярних нервових волокон, а найінформативнішим (88,7 %) є визначення показника локального потоншення комплексу гангліонарних клітин сітківки (FLV).

 

Стаття надійшла в редакцію 01.05.2018 р.

Рецензія на статтю надійшла в редакцію 08.02.2018 р.