ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі


УДК 617.736–617.7–001.15

Федченко С. О.


ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України», м. Одеса, Україна

 

Актуальність. Сучасні малоінвазивні технології лазерної коагуляції пігментного епітелію сітківки як спосіб лікування різної патології сітківки, зокрема вікової дегенерації макули на етапі вікової макулопатії, становлять значний інтерес для офтальмологів.

Мета. Вивчити ефективність мікроімпульсної лазерної коагуляції пігментного епітелію сітківки у хворих з віковою макулопатією залежно від морфофункціональних особливостей хоріоретинального комплексу.

Матеріали і методи дослідження. Під наглядом перебувало 57 хворих (57 очей) з діагнозом вікової макулопатії. Усім хворим з лікувальною метою виконували мікроімпульсну лазерну коагуляцію пігментного епітелію сітківки в ділянці макули. Також перевіряли гостроту зору, проводили офтальмоскопію, кольорове фотографування, оптичну когерентну томографію (ОКТ), флюоресцентну ангіографію. За даними ОКТ визначали товщину сітківки в ділянці центральної ямки (fovea centralis), висоту та діаметр друз пігментного епітелію сітківки в ділянці макули. Для лікування використовували лазер Quantel Medical Supra 577 з довжиною хвилі 577 нм. Під час виконання мікроімпульсної коагуляції лазер переводили в мікроімпульсний режим з параметрами: тривалість серії імпульсів – 0,3 с, корисний цикл – 15 %, тривалість мікроімпульсу – 0,17 мс, інтервал між імпульсами – 1 мс. Проводили підбір потужності уздовж судинних аркад до появи опіку 1-го ступеня за L`Esperance. Для забезпечення лікувального впливу потужність впливу зменшувалася на 50 % і коливалася від 0,15 до 0,45 Вт. Діаметр лазерної плями становив 100 мкм. Лазерний вплив на пігментний епітелій сітківки здійснювався в ділянці макули в зоні відсутності друз, виключаючи ділянку ямочки (foveola). Усі хворі перебували під наглядом протягом 1 року після проведеного сеансу лазерного лікування.

 

Результати. З огляду на значну неоднорідність загальної групи за досліджуваними параметрами було проведено кластеризацію даних і виділено три групи пацієнтів за ступенем тяжкості структурних і функціональних показників. У хворих першої групи з найменшими структурно-функціональними змінами (гострота зору в середньому становила 0,68, товщина сітківки – 203 мкм, висота друз – 55,5 мкм) через 12 місяців у результаті лікування гострота зору збільшилася до 0,77 ± 0,18 (р = 0,0001), товщина сітківки знизилася до 197,5 ± 16,6 мкм (р = 0,0003), а висота друз зменшилася до 45,7 ± 7,7 мкм (р = 0,00001) порівняно з вихідними даними. У пацієнтів другої групи через 12 місяців гострота зору підвищилася з 0,3 ± 0,2 до 0,37 ± 0,18 (р = 0,002), висота друз знизилася з 71,5 ± 6,7 мкм до 65,1 ± 12 мкм (p = 0,0004), а товщина сітківки зменшилася з 269 ± 22,6 мкм до 260 ± 28,3 мкм (p = 0,0009). У пацієнтів третьої групи з друзоподібним відшаруванням пігментного епітелію сітківки через 12 місяців гострота зору підвищилася з 0,22 ± 0,15 до 0,33 ± 0,2 (p = 0,01), висота друз також зменшилася з 222,5 ± 74 мкм до 112,2 ± 64,2 мкм (p = 0,0004), а товщина сітківки зменшилася з 311 ± 23 мкм до 276,5 ± 27 мкм (p = 0,008). За весь період спостереження випадків формування субретинальної неоваскуляризації та географічної атрофії не спостерігалося.

Висновки. Мікроімпульсна лазерна коагуляція пігментного епітелію сітківки з довжиною хвилі 577 нм з підбором потужності випромінювання в мікроімпульсному режимі є ефективним і безпечним методом лікування хворих з віковою макулопатією незалежно від структурних і функціональних показників, зокрема в пацієнтів з друзоподібним відшаруванням пігментного епітелію сітківки. Мікроімпульсна лазерна коагуляція пігментного епітелію сітківки з довжиною хвилі 577 нм у хворих з віковою макулопатією сприяє стабілізації та підвищенню гостроти зору в 96,5 % випадків і зменшенню висоти друз у 93 % випадків у термін спостереження 12 місяців.

 

Стаття надійшла в редакцію 07.02.2018 р.

Рецензія на статтю надійшла в редакцію 12.02.2018 р.