ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі


УДК 617.7–007.681–089.87:(617.7–007.681+617.741–004.1)]–0.89.87

Новицький І. Я.1, д-р мед. наук, професор кафедри офтальмології ФПДО
Смаль Т. М.2, канд. мед. наук, завідувач відділення
Левицька О. В.1, аспірант кафедри офтальмології ФПДО

1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
2ЛММЦ «Мікрохірургія ока», КНП «8-ма міська клінічна лікарня», м. Львів, Україна

Актуальність. В останні роки активно впроваджуються малоінвазивні оперативні втручання при глаукомі, зокрема з доступом через кут передньої камери (ab interno). Ця група операцій спрямована на покращення відтоку водянистої вологи шляхом створення сполучення між передньою камерою і шлемовим каналом.

Мета. Провести порівняння клінічної ефективності ендотрабекулоектомії та ендотрабекулоектомії в комбінації з факоемульсифікацією катаракти у хворих з первинною відкритокутовою глаукомою.

Матеріали та методи. Під нашим спостереженням пребувало 88 пацієнтів (88 очей), прооперованих з приводу відкритокутової глаукоми. У 1-й групі (23 пацієнти, 23 очей) проведено ендотрабекулоектомію та у 2-й групі (65 пацієнтів, 65 очей) – ендотрабекулоектомію в комбінації з факоемульсифікацією катаракти та імплантацією інтраокулярної лінзи. Хворі обох груп істотно не відрізнялися за стадією глаукоми, рівнем внутрішньоочного тиску (ВОТ), віком, гендерною належністю та супутніми захворюваннями. Усім пацієнтам проводили вимірювання ВОТ до операції та на 7-й день і в 1-й, 3-й, 6-й, 9-й та 12-й місяці після оперативного втручання. Також фіксували кількість гіпотензивних препаратів, які застосовували пацієнти в ці самі терміни.

Результати. До операції ВОТ у 1-й групі пацієнтів становив 24,91 ± 4,26 мм рт. ст. і в пацієнтів 2-ї групи – 22,93 ± 4,23 мм рт. ст. (р > 0,05). При подальшому спостереженні ВОТ у пацієнтів 1-ї групи становив 19,39 ± 3,31 мм рт. ст. (7 днів), 19,15 ± 3,60 мм рт. ст. (1 місяць), 18,40 ± 1,64 мм рт. ст. (3 місяці), 17,33 ± 1,41 мм рт. ст. (6 місяців), 18,20 ± 1,30 мм рт. ст. (9 місяців) і 20,66 ± 4,72 мм рт. ст. (12 місяців); у хворих 2-ї групи – 19,61 ± 3,39 мм рт. ст. (7 днів), 18,08 ± 1,80 мм рт. ст. (1 місяць), 17,65 ± 1,49 мм рт. ст. (3 місяці), 18,40 ± 2,13 мм рт. ст. (6 місяців), 17,83 ± 1,02 мм рт. ст. (9 місяців), 17,50 ± 1,59 мм рт. ст. (12 місяців).

При порівнянні показників ВОТ обох груп ми встановили, що істотної різниці його зниження залежно від типу хірургічного втручання не виявлено, у всіх випадках p > 0,05.
До операції кількість гіпотензивних препаратів становила в 1-й групі – 3,00 ± 1,04, у 2-й – 2,28 ± 1,14. Після операції: на 7-й день (1-а група 0,43 ± 0,99, 2-а група 0,52 ± 0,89), 1-й місяць (1-а група 0,83 ± 1,04, 2-а група 0,87 ± 0,98), 3-й місяць (1-а група 0,80 ± 0,91, 2-а група 0,77 ± 0,99), 6-й місяць (1-а група 1,56 ± 1,33, 2-а група 0,74 ± 1,06), 9-й місяць (1-а група 2,40 ± 0,89, 2-а група 0,83 ± 0,83) і 12-й місяць (1-а група 2,67 ± 0,58, 2-а група 1,00 ± 1,15). При порівнянні кількості гіпотензивних препаратів ми встановили, що перші 6 місяців істотної різниці кількості препаратів залежно від типу хірургічного втручання не виявлено (p > 0,05), однак протягом наступних 6 місяців у 1-й гру- пі для досягнення цільового ВОТ кількість гіпотензивних препаратів була достовірно більшою, ніж у 2-й групі.

Висновки. Дозована ендотрабекулоектомія дає виражений гіпотензивний ефект як самостійне оперативне втручання, так і в комбінації з факоемульсифікацією катаракти; достовірної різниці зниження ВОТ в обох групах не виявлено (p > 0,05). Кількість гіпотензивних препаратів протягом перших 6 місяців в обох групах істотно не відрізнялася (p > 0,05). Протягом наступних 6 місяців у 1-й групі кількість гіпотензивних препаратів була достовірно вищою, що може бути пояснено дещо нижчим вихідним ВОТ та меншою кількістю гіпотензивних препаратів, що інсти-
лювали в доопераційний період у 2-й групі

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


REFERENCES
1. Новицький МІ. Патогенетичне обґрунтування видалення трабекули ab interno (ендотрабекулоектомії) при відкритокутовій глаукомі. Архів офтальмології України. 2014;1: 54–9. Novytskyy MI. [Pathogenetic substantiation of trabecula ablation ab interno (endotrabeculoectomy) for open-angle glaucoma]. Archive of Ukrainian  phthalmology. 2014;1:54–9. (in Ukrainian).
2. Minckler D, Mosaed S, Dustin L, Francis B. Trabectome (trabeculectomyinternal approach): additional experience and extended follow-up. Trans Am Ophthalmol Soc. 2008;106:149–60.
3. Pantcheva MB, Kahook MY. Ab Interno Trabeculectomy. Middle East Afr J Ophthalmol. 2010;17:287–9.
4. Parikh HA, Loewen RT, Roy P, Schuman JS, Lathrop KL, Loewen NA. Differential Canalograms Detect Outflow Changes from Trabecular Micro-Bypass Stents and Ab Interno
Trabeculectomy. Sci Rep. 2016 Nov 4;6:34705. https://doi.org/10.1038/srep34705

Отримано 09.04.2019 р.