ВХІД


Полный размерЗакрыть

Інтенсивність окисно-відновних процесів у рогівці за експериментального кон’юнктивіту та розвитку цукрового діабету

Деталі


Жмудь Т.М.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна


Резюме. У роботі представлено результати дослідження інтенсивності окислювально-відновних процесів у рогівці за експериментального кон’юнктивіту та цукрового діабету, проведеного на кролях. У тканині рогівки та слізної рідини визначали активність окисно-відновних ферментів лактатдегідрогенази, малатдегідрогенази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази та глутатіонпероксидази. Встановлено, що в умовах експериментального кон’юнктивіту та стрептозотоцинового діабету активність окисно-відновних ферментів у тканині рогівки знижується, а активність оксидоредуктаз у слізній рідині підвищується, що віддзеркалює рівень порушення стабільності клітинних мембранних структур.

Ключові слова: гострий кон’юнктивіт, стрептозотоциновий діабет, окисно-відновні ферменти.

Детальніше: Інтенсивність окисно-відновних процесів у рогівці за експериментального кон’юнктивіту та розвитку...

Сторінка 7 із 7