ВХІД


Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть

Особенности клиники и течения дисфункции мейбомиевых желез у больных сахарным диабетом 2-го типа

Деталі


Бездетко П.А., Ивженко Л.И.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина


 Резюме. Сахарный диабет (СД) является одним из самых распространенных эндокринных заболеваний. Поражение глаз у людей с этой патологией является одной из основных причин слепоты среди населения развитых стран мира. Поражение органа зрения при сахарном диабете может затрагивать все его анатомические структуры. Часто СД провоцирует различные воспалительные заболевания век (блефарит, мейбомит, ячмень, экзема кожи век). Одной из причин развития блефаритов является нарушение функции мейбомиевых желез. Однако на сегодняшний день нет точных данных, которые раскрывали бы функционирование мейбомиевых желез у больных с СД.

Наше исследование направлено на повышение уровня диагностики патологии мейбомиевых желез у пациентов с СД 2-го типа и разработку алгоритма диагностики дисфункции мейбомиевых желез у этой категории больных.

Ключевые слова: дисфункция мейбомиевых желез, мейбомиевы железы, сахарный диабет, диабетическая ретинопатия.

Детальніше: Особенности клиники и течения дисфункции мейбомиевых желез у больных сахарным диабетом 2-го типа

Досвід лікування діабетичного макулярного набряку в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу на тлі корекції ліпідного обміну

Деталі


Веселовська Н.М.1, 2, Жеребко І.Б.1, 2, Кухар Н.В.1, 2
1Київський міський офтальмологічний центр Київської міської клінічної лікарні № 1, м. Київ, Україна
2Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна


 Резюме. У роботі представлено результати порівняльного аналізу тривалого спостереження за 40 хворими з цукровим діабетом 2-го типу та діабетичним макулярним набряком для визначення ефективності застосування фенофібрату, 145 мг у комплексному мікрохірургічному лікуванні з одноразовим інтраокулярним введенням анти-VEGF препарату – афліберсепту. Усіх хворих було розподілено на дві групи: у групі І хворим назначали прийом фенофібрату, 145 мг протягом 8 місяців, а в групі ІІ цей препарат хворі не приймали. Стан сітківки визначали за гостротою зору (ГЗ) і даними оптичної когерентної томографії показників товщини сітківки макулярної ділянки з біохімічним контролем ліпідних фракцій крові. За 8 місяців у хворих групи І спостерігали більш виразні позитивні зміни морфофункціонального стану макулярної зони сітківки на тлі зменшення вмісту вільного холестерину та ліпопротеїдів низької щільності за підвищення ліпопротеїдів високої щільності.

Ключові слова: цукровий діабет, макулярний набряк, ліпідні фракції крові.

 

Детальніше: Досвід лікування діабетичного макулярного набряку в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу на...

Сторінка 5 із 7