ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі

Сучасна стратегія розвитку медичної галузі невід’ємно пов’язана з необхідністю переходу на світові стандарти якості в усіх напрямах медицини та освіти. Це вимагає широкого впровадження світової системи підготовки студентів за офіційними міжнародними тестами та протоколами діагнос/тики, лікування та профілактики, як в учбові програми, так і в практику медичних установ.

З цією метою Університет почав впроваджувати новітні форми освіти з актуальних питань офтальмології та суміжних дисциплін за участі відомих професорів світо вих університетів. Цього року в рамках конференції «Алгоритми діагностики та лі ку вання судинноендокринної патології. Діабетична ретинопатія. Глаукома. Між дисциплінарний підхід» буде вдруге проведено освітній курс «Відшарування сітківки та діабетична ретинопатія» за програмою міжнародного факультету університетів Німеччини, Шве ції та США.

Сподіваюся, що такі заходи будуть корисними для студентів та молодих лікарів у їх професійній діяльності.

З повагою,

Зоя Веселовська
Головний редактор
Міжнародного науково-практичного журналу «Офтальмологія»,
Керівник Міжнародного освітнього проекту.